L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat l’informe OECD Research and Development Expenditure in Industry 2020Es tracta d’un treball que proporciona dades estadístiques, del període 2011-2018, sobre la despesa en R+D de 31 països membres de l’OECD i de 4 economies que no pertanyen a l’organització, desglossades pels sectors industrials i de serveis. Aquests sectors es basen en la classificació internacional d’activitats productives International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev.4.

Les dades es presenten en milions de dòlars nord-americans (Million USD PPP), amb preus actuals i constants, per activitat principal de l’empresa. La base de dades ANBERD (Analytical Business Enterprise Research and Development) de l’OECD presenta, des de l’any 1987, dades desagregades d’un centenar de grups industrials i de serveis, detallades i comparables internacionalment. L’R+D empresarial és la part de l’R+D que està més lligada a la creació de nous productes i tècniques de producció.

Pel que fa a les dades de l’Estat espanyol, la despesa en activitats d’R+D ha passat de 10.357,2 milions de dòlars americans l’any 2011 a 12.266,7, el 2017. Per grans sectors d’activitat, l’any 2017 la despesa es concentra clarament a serveis (6.007,7) i indústries manufactureres (5.654,9). Cal destacar que dins els serveis, la despesa de la secció d’informació i comunicació és d’1.288,5 i, així mateix, la de recerca i desenvolupament és de 2.672,2.

Per a més informació, podeu consultar l’informe OECD Research and Development Expenditure in Industry 2020 al lloc web de l’OECD.