OECD Measuring the AIL’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat l’informe Measuring the AI content of government-funded R&D projects. L’estudi presenta els resultats d’una prova de concepte d’una nova infraestructura analítica per mesurar el finançament governamental de l’R+D, aprofitant la informació basada en els projectes finançats.

L’informe se centra en l’anàlisi de les inversions governamentals en R+D relacionades amb la intel·ligència artificial, un àmbit que ha experimentat una gran expansió en els darrers vint anys, generant una xarxa extensa d’innovacions radicals.

Amb eines de mineria de textos, l’informe ha creat una llista de termes clau per identificar els projectes d’R+D que figuren a tretze bases de dades de finançament de vuit països (Austràlia, Canadà, França, el Japó, els Països Baixos, Espanya, el Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica), a més de la Unió Europea (UE). A partir d’aquí, s’han fet estimacions sobre el nombre i el volum total del finançament governamental en R+D, i s’ha caracteritzat la cartera de projectes en intel·ligència artificial.

El volum del finançament governamental d’R+D relacionada amb la intel·ligència artificial ha crescut dels 207 milions (any 2001) a gairebé els 3.600 milions de dòlars (any 2019). Encara que sigui considerable, aquestes quantitats són més aviat reduïdes en comparació amb la inversió en R+D de les grans empreses tecnològiques. Els principals organismes públics de finançament de projectes en aquest àmbit són la UE, els National Institutes of Health (NIH) i la National Science Foundation (NSF).

Cal tenir en compte que no existeix cap mètode exhaustiu per rastrejar i comparar el finançament de l’R+D per àmbits científics i tecnològics entre països i organismes. Així, els mètodes i resultats desenvolupats en aquest estudi també serveixen com a prototip d’un nou mecanisme distribuït capaç de mesurar i analitzar el suport governamental a projectes d’R+D a les àrees i temes prioritaris per a l’OECD.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Measuring the AI content of government-funded R&D projects de l’OECD.