Scholarly Metrics RecommendationsL’ús de mètriques acadèmiques és un dels desafiaments principals de la recerca actual. Els nous models de comunicació acadèmica, els canvis en l’avaluació científica i l’ús extensiu de mitjans socials han sacsejat els fonaments de les mètriques tradicionals. En aquest context, LIBER ha publicat l’informe Scholarly Metrics Recommendations for Research Libraries: Deciphering the Trees in the Forest.

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) és una xarxa europea amb 430 biblioteques nacionals, universitàries i especialitzades. Un dels pilars estratègics de LIBER és la ciència oberta, que requereix de mètriques de nova generació basades en la transparència, l’obertura i la col·laboració a totes les àrees científiques (tradicionals i emergents).

Redactat pel grup Innovative Metrics Working Group, l’informe formula recomanacions sobre com cal abordar les mètriques acadèmiques i com cal desenvolupar els serveis que els hi donen suport. El document s’estructura en quatre seccions: descoberta; assoliments; serveis; i, per últim, avaluació.

De tota manera, LIBER reconeix la diversitat de context, experiència i recursos de les biblioteques i, per tant, les recomanacions s’organitzen en tres nivells de compromís: inicial, intermedi i avançat.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Scholarly Metrics Recommendations for Research Libraries: Deciphering the Trees in the Forest, publicat per LIBER.