La Comissió Europea ha publicat l’informe Landscape of EOSC-related infrastructures and initiatives que estudia el panorama de les infraestructures, iniciatives i polítiques a Europa relacionades amb el desenvolupament del núvol europeu de ciència oberta European Open Science Cloud (EOSC). L’objectiu és que les dades i programari de recerca siguin oberts i accessibles per a tots els investigadors seguint els principis FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable).

Aquest informe descriu les activitats dels estats membres de la Unió Europea (UE) i altres països europeus relacionades amb l’EOSC, i resumeix les polítiques i les inversions existents així com informació de projectes de recerca Horizon 2020 i de fonts de recerca obertes. El treball es basa en les enquestes i la informació proporcionades per les autoritats nacionals, les comunitats d’interessats i projectes rellevants.

L’EOSC és el resultat col·lectiu de la integració i consolidació progressiva de diverses iniciatives europees d’aquest àmbit. Per desenvolupar les funcions bàsiques del portal, el programa Horizon 2020 hi ha destinat 600 milions d’euros. Aquest portal representa un punt d’entrada universal amb capacitat per donar servei a 1,7 milions d’investigadors i a 70 milions de professionals en ciència, tecnologia, humanitats i ciències socials. Els usuaris del portal poden accedir a un volum creixent de dades obertes i altres recursos provinents d’infraestructures de recerca d’arreu d’Europa.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Landscape of EOSC-related infrastructures and initiatives així com l’entrada sobre aquest tema publicada en aquest blog.