Actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos 2013-2016El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat la nova edició de l’informe anual La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2013-2017). Aquest estudi ha estat realitzat en col·laboració entre el Grupo de Análisis Cuantitativo en Ciencia y Tecnología (ACUTE) i la Unidad Transversal de Apoyo a la Investigación (UTAI) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.

A partir de l’anàlisi de la informació de la base de dades Web of Science (WoS), l’informe presenta indicadors d’activitat, impacte (citacions de les publicacions i factors d’impacte de les revistes), col·laboració, accés obert i ús (visualitzacions i descàrregues). S’analitza el CSIC en conjunt, així com cada una de les seves àrees científiques i els centres i instituts que en formen part, i s’estableixen comparacions amb la producció científica espanyola i mundial.

Les 57.339 publicacions del CSIC representen un 16 % de la producció científica de l’Estat espanyol en el període 2013-2017. D’altra banda, s’observa un augment de la productivitat (nombre de documents per investigador), derivat de la reducció significativa de personal investigador del CSIC. Pel que fa a la tipologia de documents, predominen els articles originals i proceeding papers (88 %) i les revisions (4,5 %).

El CSIC mostra una internacionalització elevada de la seva activitat, mesurada a través del percentatge de publicacions en anglès (98 %), en revistes d’alt impacte (68 % en primer quartil) i en col·laboració amb centres estrangers (61 %). A més, el 87,5 % de les publicacions del CSIC estan realitzades en col·laboració entre dos o més dels seus centres.

Pel que fa a la distribució geogràfica, existeix una concentració destacable de la producció científica a Madrid (36,3 %), seguida de Catalunya (19,3 %), Andalusia (18,1 %) i el País Valencià (10,6 %). D’altra banda, les Illes Balears representen un 2 % del total.

L’estudi de l’activitat del CSIC a partir de les 10 grans àrees temàtiques de WoS demostren una elevada activitat relativa comparada amb Espanya en les àrees de Física; Agricultura/Biologia/Medi ambient; Multidisciplinària; i, per últim, Química. En totes les àrees, els investigadors del CSIC publiquen més en revistes de primer quartil, i reben més citacions que la mitjana espanyola, sobretot en Humanitats, Ciències socials, Física i Enginyeria/Tecnologia.

Finalment, el CSIC presenta un gran impacte relatiu comparat amb Espanya en diverses disciplines de WoS com, per exemple: Estudis mediambientals; Salut pública; Biblioteconomia i Documentació; Psiquiatria; o Tecnologia/Ciència d’Ecologia i Sostenibilitat.

Per a més informació, podeu consultar l’informe La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2013-2017), així com altres entrades sobre bibliometria publicades en aquest  lloc web.