L’Observatorio IUNE ha publicat l’Informe IUNE (2018) en què es du a terme un seguiment de l’R+D+I universitària de l’Estat espanyol, des de l’any 2007 fins al 2016. Segons les conclusions de l’informe, el nombre total de publicacions del Sistema Universitario Español (SUE), recollides a la base de dades Web of Science (WOS), és de 451.744 documents. Això suposa un increment del 72,81 %, passant de 31.690 publicacions l’any 2007 a 54.764 el 2016.

L’Observatorio IUNE es va posar en funcionament l’any 2012 i està coordinat pel Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marc de l’Alianza 4 Universidades (A4U), integrada per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la UC3M.

Aquesta edició analitza l’activitat de 79 universitats públiques i privades en el període 2007-2016 a partir d’un conjunt d’indicadors que s’agrupen en set dimensions: professorat; reconeixement; activitat científica; innovació; competitivitat; finançament; i finalment, capacitat formativa. Les dades provenen exclusivament de fonts d’informació oficials.

Pel que fa a la producció científica, durant el període 2007-2016, Catalunya ha aportat un 25,85 % al total del SUE, seguida de la Comunitat de Madrid (19,97 %) i Andalusia (15,84 %). Quant a les àrees temàtiques, la més productiva és Ciències experimentals, amb un 37,47 % del total, i la segueixen Medicina i Farmacologia i Arquitectura, Enginyeria i Ciències de Computació amb un 27,36 % i un 25,4 %, respectivament. D’altra banda, un 43,18 % de la producció total del SUE es va signar en col·laboració internacional davant d’un 28,06 %, que es va fer en col·laboració nacional.

Quant a l’activitat innovadora, el nombre de patents en el període 2007-2016 mostra un increment d’un 104,69 % (de 279 a 529 patents). En aquest context, destaca la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) amb 359 patents i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb 333 patents.

Per a més informació, podeu consultar en detall l’Informe IUNE (2018) al lloc web de l’Observatorio IUNE.