ACUP Impactes SocioeconòmicsL’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat la primera edició de l’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya. Aquest informe se suma a la publicació d’altres estudis sobre l’impacte de la recerca i innovació (des de 2012) i de la formació i docència (des de 2016) per part de les 8 universitats públiques catalanes.

L’informe pretén sensibilitzar la societat de la importància de les universitats i centres de recerca com a pilar bàsic del desenvolupament del país, i del retorn econòmic que es rep de la inversió pública. Per això, s’ha quantificat l’efecte sobre l’economia catalana de l’activitat del sistema d’universitats públiques catalanes (SiCUP) i, també, d’altres entitats associades al sistema públic d’R+D+I (més de 80 centres CERCA i del CSIC, hospitals, grans infraestructures, etc.).

L’anàlisi es focalitza en quatre variables quantitatives de l’any 2015: nivell de facturació/producció; contribució al Producte Interior Brut (PIB); rendes salarials i fiscals associades; i, per últim, llocs de treball a temps complet. A més, l’informe conclou amb un apartat que  aporta una anàlisi qualitativa de cinc dimensions clau de la universitat pública catalana d’importància estratègica i potencialitat per a la societat i l’economia del país: el mercat de treball; la innovació i transferència; la internacionalització; l’emprenedoria; i la responsabilitat social.

Els autors de l’informe han destacat l’efecte multiplicador de l’activitat econòmica del SiCUP. Durant l’any 2015, de cada 100 euros de despesa pública al SiCUP, es va produir un retorn per a la societat de 226 euros en rendes salarials, 618 euros de facturació i una contribució de 402 euros al PIB de Catalunya.  Així, les universitats públiques catalanes contribueixen a l’economia catalana amb l’1,4 % del PIB i generen prop de 45.000 llocs de treball a temps complet. Si s’hi incorporen les dades del sistema públic de recerca, la contribució al PIB català puja fins a l’1,7 % i els llocs de treballs generats fins a més de 60.000.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya.