Global Innovation Index (2019)La Cornell University, l’escola de negocis INSEAD i la World Intellectual Property Organization (WIPO) han presentat la 12a edició del Global Innovation Index (2019), una de les publicacions de referència sobre la innovació a escala mundial. A més de les dades globals, aquest any l’índex tracta específicament el tema de la innovació mèdica.

Malgrat la desacceleració de l’economia global, les dades indiquen que la innovació segueix creixent arreu del món, tant a les economies avançades com a les que estan en vies de desenvolupament. El creixement està present tant en la innovació informal com en la formal (inversió i personal en activitats d’R+D i patents).

L’índex analitza la situació de la innovació a 129 països, que representen més del 90% de la població i del Producte Interior Brut (PIB) mundial. L’estudi s’elabora a partir de 80 indicadors que exploren les següents dimensions: entorn institucional; capital humà i recerca; infraestructures; mercat i negocis; producció de coneixement i tecnologia; i, per últim, creativitat.

Segons el rànquing actual, les 10 economies més innovadores del món, són, per aquest ordre: Suïssa; Suècia; els Estats Units d’Amèrica; els Països Baixos; el Regne Unit; Finlàndia; Dinamarca; Singapur; Alemanya; i, per últim, Israel. Ara bé, l’activitat innovadora està encara concentrada en un nombre reduït d’economies i, a més, alguns països obtenen major retorn de la inversió en innovació que d’altres.

En aquesta edició, l’Estat espanyol ocupa la 29a posició mundial (una per sota de l’assolida els anys 2017-2018) i la 18a a escala europea. Respecte als països emergents, la Xina ocupa la 14a posició, fet que representa un gran avanç per una economia que es troba en un moment de ràpida transformació i on les polítiques públiques donen prioritat a l’R+D+I.

La majoria dels clústers científics i tecnològics es troben concentrats als Estats Units d’Amèrica, la Xina i Alemanya, si bé les quatre agrupacions capdavanteres ja són asiàtiques. Pel que fa a l’Estat espanyol, Madrid i Barcelona ocupen, respectivament, la posició 42a i 44a a escala mundial en nombre de publicacions científiques i patents.

Per a més informació detallada, podeu consultar el lloc web del Global Innovation Index (2019), així com altres entrades sobre innovació publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).