Monitoring the Open Access policy of Horizon 2020La Comissió Europea ha publicat l’informe Monitoring the open access policy of Horizon 2020: final report, que examina, supervisa i quantifica l’acompliment dels requisits d’accés obert del programa Horizon 2020 (2014-2020), tant pel que a les publicacions científiques com als conjunts de dades de recerca.

En el marc de la ciència oberta, el programa Horizon 2020 fixava un mandat d’accés obert per a les publicacions amb avaluació d’experts. A la vegada, l’Open Research Data Pilot (ORDP) pretenia impulsar l’accés i la reutilització dels conjunts de dades de recerca generats pels projectes finançats.

L’informe constata el creixement sostingut de l’accés obert, amb una taxa mitjana del 83 % per a les publicacions científiques i del 95 % per a les dades, amb algunes variacions entre els programes i els camps i disciplines científiques. Així, el lideratge europeu en la política de ciència oberta és fructífer i situa la Unió Europea (UE) en una posició destacada a escala mundial.

L’estudi també tracta el tema del cost de processament dels articles (en anglès, Article Processing Charges, APC) per publicar en obert, que es considera similar a la mitjana d’altres finançadors europeus i nord-americans. Respecte a les llicències, el 49 % de les publicacions i el 65 % dels conjunts de dades dels projectes amb finançament del programa Horizon 2020 usen llicències Creative Commons (CC). També es detecten millores en l’accessibilitat i la interoperabilitat a través dels repositoris, si bé el panorama dels conjunts de dades hauria de millorar.

L’estudi conclou amb recomanacions per millorar el control de l’acompliment de l’accés obert en el marc del nou programa Horizon Europe (2021-2027), que compta amb un conjunt més estricte i complet de drets i obligacions per a la ciència oberta. En aquest sentit, l’European Open Science Cloud (EOSC) hauria d’incloure tots els components necessaris per garantir un ecosistema entrellaçat, en el qual la informació s’intercanvia a demanda i es facilita el procés per als investigadors (que només dipositen un sol cop) i els finançadors (que només registren la informació una sola vegada).

Finalment, un dels objectius clau de l’informe ha sigut usar una metodologia oberta, transparent, i reproduïble, així com millorar l’operativa per monitorar l’accés obert, amb normes que pugui ser compartides i acceptades per la comunitat científica. Per primer cop, s’han usat fonts obertes com a primàries, validades a continuació, si era necessari, amb bases de dades comercials. El pla de gestió de dades i els conjunts de dades de l’estudi també estan disponibles a data.europa.eu, el portal oficial europeu de dades.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Monitoring the open access policy of Horizon 2020: final report de la Comissió Europea.