Estudio cualitativos de las editoriales académicas (2018)Per iniciativa de la Federación del Gremio de Editores de España, l’informe Estudio cualitativo de las editoriales académicas: la percepción de la comunidad científica española ha estat elaborat pel Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ILIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Aquest grup de recerca especialitzat també gestiona el rànquing Scholarly Publishers Indicators (SPI).

L’estudi es fonamenta en una enquesta a la comunitat acadèmica per conèixer i actualitzar l’opinió dels professors universitaris espanyols sobre les editorials acadèmiques. En darrer terme, es tracta de disposar d’indicadors de qualitat de les editorials acadèmiques, adreçats a les mateixes editorials, als acadèmics i a les agències d’avaluació.

L’estudi s’ha realitzat entre el setembre del 2017 i el març del 2018, i el resultat final són classificacions de les editorials i col·leccions acadèmiques més prestigioses per disciplines.

Aquest estudi incorpora novetats metodològiques respecte a les edicions anteriors (anys 2012 i 2014): ampliació de l’abast temàtic a les disciplines de ciències, tecnologia i medicina; millora del qüestionari de l’enquesta; redisseny de l’Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos (ICEE), etc. A més, s’han consultat especialistes amb una experiència acumulada més gran: en total s’ha enviat el qüestionari a 5.483 professors, dels quals han respost 673 (ara bé, només un 23,5% corresponen a ciència, tecnologia i medicina).

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe Estudio cualitativo de las editoriales académicas: la percepción de la comunidad científica española.