L’Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España ha  publicat la 4a edició de l’Informe del Observatorio de la Ciencia Ciudadana (2019/2020). L’informe repassa l’activitat de l’Observatori i els agents implicats en la ciència ciutadana, és a dir, gestors de projectes, institucions i científics ciutadans. El període d’estudi és des de l’abril de 2019 al novembre de 2020.

L’objectiu d’aquest projecte cooperatiu entorn a l’R+D+I és comprendre l’impacte de la ciència ciutadana en la cultura científica espanyola gràcies a les noves pràctiques de participació amb els nous mitjans digitals. El projecte està dut a terme per l’equip de la Fundació Ibercivis, entitat experta en el desenvolupament d’anàlisis i experiments de ciència ciutadana. La iniciativa està finançada per la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

La ciència ciutadana es refereix a la participació del públic en general en activitats d’investigació científica en què els ciutadans contribueixen activament, sigui amb el seu esforç intel·lectual o amb el coneixement del seu entorn o aportant les seves pròpies eines i recursos. Com a resultat d’aquest escenari obert les interaccions entre la ciència, la societat i la política es milloren i es facilita una investigació més democràtica.

L’informe mostra la ciència ciutadana espanyola en el context europeu i internacional. En aquest sentit, dels 77 projectes de ciència ciutadana amb participació espanyola finançats pels programes marc de la Unió Europea (UE), 28 són liderats per grups de recerca espanyols. S’han finançat projectes tant en la línia transversal Science with and for Society com en l’àrea Societal Challenges, un dels tres pilars fonamentals de l’Horizon 2020. D’altra banda, es preveu el suport de l’Horizon Europe (2021-2027) a la ciència ciutadana en un nombre creixent d’àrees de recerca, en particular en temes alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Pel que fa al creixement i consolidació de la ciència ciutadana en l’àmbit nacional, l’Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI, 2021-2027) inclou la ciència ciutadana entre els seus quatre principis bàsics per donar suport a la recerca i la innovació nacional. La convocatòria d’ajuts de la FECYT corresponent a aquesta edició de l’Observatori inclou la ciència ciutadana entre les seves línies d’actuació. Una gran part dels impactes científics de la ciència ciutadana queda reflectida en el nombre creixent de publicacions en revistes indexades. Els projectes de ciència ciutadana a Espanya també generen impactes socials, ambientals, educatius i polítics importants.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España.