COSCE

El projecte DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social) és una iniciativa de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), amb la col·laboració de la Fundació Bancària la Caixa. Un dels objectius del projecte, per a l’any 2017, era analitzar les polítiques científiques del govern espanyol en relació amb els compromisos electorals i també amb les propostes de la COSCE, d’acord amb els models vigents en els països del nostre entorn. Recentment, s’ha publicat l’Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno durante 2017. L’estudi analitza l’actuació del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) en el marc de la política pública de l’R+D+I.

L’informe fa una valoració dels punts següents: els pressupostos generals de l’Estat espanyol de l’any 2017; l’avanç del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020); el compliment dels pactes d’investidura; i finalment, la valoració de l’activitat desenvolupada per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) amb pressupost i sense.

Pel que fa a l’anàlisi dels pressupostos destinats a la investigació científica i tecnològica, es descriu una falta de compromís del govern espanyol amb les polítiques de suport en aquest àmbit, com elements centrals de progrés econòmic i social. En aquest marc, es proposa desenvolupar una política científica estable, compromesa i transformadora, i un marc legislatiu i administratiu que afavoreixi el desenvolupament de la ciència. També es proposa que l’AEI esdevingui una institució veritablement independent de l’administració general de l’Estat, que centri la seva activitat en l’avaluació científica. En aquest context, es revisen quatre organismes de finançament que es poden considerar referents en el desenvolupament de l’activitat de l’R+D+I: l’Agence Nationale de la Recherche (ANR); European Research Council (ERC); National Science Foundation (NSF); i finalment, l’UK Research and Innovation (UKRI).

Per a obtenir informació més detallada, podeu consultar l’Informe COSCE-DECIDES 2017 al lloc web de la COSCE.