La Generalitat de Catalunya ha publicat l’Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2020). L’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) defineix les prioritats per a les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tenen el suport del Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020. El repte de l’estratègia és transformar el coneixement i la tecnologia en valor econòmic i social. 

El Pla d’acció de la RIS3CAT (2015-2020) descriu els instruments i eixos d’actuació que han de contribuir a assolir els quatre objectius estratègics: 1) Reforçar la competitivitat del teixit empresarial; 2) Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de l’R+D+I i la creativitat; 3) Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement; i, per últim, 4) Millorar globalment el sistema català d’innovació.

D’altra banda, el Sistema de monitoratge de la RIS3CAT defineix els indicadors de seguiment i el sistema d’avaluació dels projectes i els instruments. De forma complementària, a partir de la informació aportada pels òrgans gestors beneficiaris, l’Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2020) analitza els projectes seleccionats a les 18 convocatòries competitives que s’han resolt fins al 31 de març del 2020: Comunitats RIS3CAT (2015, 2016 i 2018); Nuclis tecnològics (2015, 2016 i 2017); Programa Indústria del coneixement (2014, 2016 i 2018); Infraestructures d’R+D+I (2015 i 2019); Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) (2016); Compra pública d’innovació (2018); i, finalment, els projectes de valorització i transferència de coneixement a les universitats (2018 i 2019).

Per als projectes seleccionats, es preveu una inversió propera als 525 M€ i una inversió subvencionable de més de 443 M€. El Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 finança el 36 % de la inversió pública associada, amb més de 109 M€. Dels 525 M€ d’inversió total dels projectes, 224,23 M€ corresponen a beneficiaris entitats privades (principalment, empreses i centres tecnològics) i 300,04 M€ provenen d’entitats públiques (principalment, centres de recerca i universitats).

Les 1.316 entitats beneficiàries dels projectes de l’Estratègia RIS3CAT es distribueixen de la forma següent: 397 projectes per a pimes; 228 administracions públiques; 205 centres tecnològics; 138 grans empreses; 128 centres de recerca; 103 universitats; i finalment, 117 altres. En relació als 7 àmbits d’especialització intel·ligent, estan encapçalats per Salut (146,06 M€ en inversió); Química, energia i recursos (72,61 M€); Sistemes industrials (63,75 M€); Indústries de la mobilitat sostenible (53,21 M€) i Alimentació (46,16 M€).

Pel que fa a les 6 tecnologies facilitadores de l’Estratègia RIS3CAT, la inversió es concentra en TIC (82,37 M€); Manufactura avançada (27,90 M€); Biotecnologia (26,87 M€); i Materials avançats (14,38 M€).

En el marc dels projectes d’aquestes primeres convocatòries, es preveu de forma provisional la creació de més 70 empreses tecnològiques, la sol·licitud de 273 patents i la creació de més de 1.300 llocs de treball. També es preveu que més de 300 empreses innovin i s’espera que millorin els indicadors d’ingressos, exportacions i productivitat, així com les oportunitats en mercats nous.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (2020), així com el lloc web de l’Estratègia RIS3CAT.