NSF Science and Engineering Indicators 2018La National Science Foundation (NSF) dels Estats Units d’Amèrica (EUA) ha publicat la darrera edició de l’informe biennal Science and Engineering Indicators 2018. Per mandat del Congrés, aquest informe proporciona dades de qualitat contrastada sobre l’estat de la ciència i l’enginyeria a escala nord-americana i internacional. L’objectiu és oferir informació objectiva i neutral per contribuir a entendre el context actual i poder definir polítiques de futur.

Creada l’any 1950, la NSF és una agència federal independent per impulsar el progrés de la ciència. L’any 2017, l’agència compta amb un pressupost de 7.500 milions de dòlars, a través del qual es finança gairebé un 25 % de la recerca bàsica nord-americana. A més, els seus informes i estudis constitueixen un marc de referència internacional en política científica i tecnològica.

Els EUA ocupen una posició científica i tecnològica preeminent a escala mundial, fet que demostra la correlació entre la inversió (pública i privada) en R+D, ciència, tecnologia i educació amb el creixement econòmic i el desenvolupament social. A més d’Europa occidental i el Japó, la inversió decidida en les capacitats científiques s’ha estès arreu del món, sobretot a la Xina i altres països del sud-est asiàtic. A mesura que les economies de tot el món es tornen cada cop més interdependents i intensives en coneixement, la capacitat d’innovació esdevé crítica.

L’informe Science and Engineering Indicators 2018 selecciona 42 indicadors principals, agrupats en set grans temes. Per un costat, tres d’aquests temes reben un tractament mundial: despesa en R+D; resultats de la recerca, sobretot publicacions i patents; i, finalment, educació en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtica. Per un altre costat, els altres quatre temes estan més centrats en els EUA: finançament i rendiment d’R+D; mà d’obra en ciència i tecnologia; invenció, transferència i innovació; i, per últim, percepció pública de la ciència i la tecnologia.

Es pot consultar i descarregar el text complet i el resum de l’informe, a més de l’accés per temes i per indicadors. També es poden consultar i descarregar dades, taules i gràfics d’abast mundial i nord-americà (en global i per estats). Finalment, s’ofereix una àmplia informació metodològica.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Science and Engineering Indicators 2018 de la NSF.