Future of Scholarly Publishing and Scholarly CommunicationLa Comissió Europea ha publicat l’informe Future of scholarly publishing and scholarly communication: report of the Expert Group to the European Commission. L’estudi ha estat redactat per un grup d’experts independents o en representació d’organitzacions (fundacions i grups editorials), creat l’any 2017, per donar suport al desenvolupament d’una política europea sobre ciència oberta.

L’informe realitza una anàlisi del passat i del present de la publicació i la comunicació científica, així com a una visió sobre el futur a partir de 10 principis bàsics. S’hi examina el sistema actual, amb les seves fortaleses i debilitats, i els seus principals actors. L’estudi es focalitza sobretot en revistes i articles, tot i que també es consideren les monografies i les noves formes de comunicació científica.

A més, aquest informe analitza el rol dels agents principals del sistema i formula recomanacions: investigadors; institucions de recerca; ens finançadors i  responsables polítics; editors, biblioteques i altres proveïdors de serveis; i, finalment, ciutadans.

Els investigadors es situen al centre de la comunicació acadèmica del futur, i es considera el coneixement generat com a un bé públic. D’altra banda, els desenvolupaments actuals, l’accés obert i els avanços tecnològics eixamplen els tipus d’actors involucrats en la comunicació acadèmica i, en alguns casos, la desagregació dels rols tradicionals en el sistema.

L’informe considera l’avaluació de la recerca com l’element estructural clau de la comunicació acadèmica. Els investigadors i les institucions, sobretot els ens finançadors, tenen la possibilitat de millorar l’actual sistema de comunicació i publicació acadèmica, a partir dels canvis en el sistema d’avaluació de la recerca.

Finalment, es considera que la col·laboració entre els agents és essencial per a un canvi positiu i per a la innovació en el sistema de comunicació i publicació acadèmica en el futur.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Future of scholarly publishing and scholarly communication: report of the Expert Group to the European Commission.