Biocat, l’entitat que coordina i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya, amb la col·laboració de CataloniaBio & HealthTech han publicat lInforme Biocat 2020. L’informe presenta l’ecosistema d’innovació i els motors de creixement del sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya en el període 2017-2020. En aquest marc, un total de 1.200 empreses i 89 institucions de recerca operen a la BioRegió de Catalunya aportant el 7,3 del PIB. El model de creixement del sector es basa en l’excel·lència en la recerca, l’educació, la innovació i l’emprenedoria.

Les dades de l’informe mostren que la inversió en empreses emergents de salut a Catalunya arriba als 120 milions d’euros (M€) i supera els 112 M€ captats l’any 2019, tot i la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19. Val a dir que el subsector digital health és el que creix més ràpidament des del 2010 on el nombre d’empreses s’ha doblat en 5 anys, arribant a 180 l’any 2019. El motor principal d’aquest creixement ha estat el capital risc amb participació internacional, que s’ha incrementat un 67,1 % i sobrepassa per primer cop els 50 M€. Catalunya es manté des del 2016 com la millor regió del sud d’Europa per a la inversió estrangera.

Quant a creació empresarial, des del 2010 cada setmana es crea a Catalunya una nova empresa de ciències de la vida. En deu anys (2009-2019) el nombre d’empreses actives ha augmentat  més d’un 50 %. Amb un total de 1.200 empreses, Catalunya es converteix durant les últimes tres dècades en una de les regions més innovadores d’Europa, centrada en polítiques que promouen una millor educació superior, recerca excel·lent i col·laboració entre institucions acadèmiques i empresarials. A més, l’àrea metropolitana de Barcelona és l’ecosistema més consolidat a Catalunya, amb el 98 % de la indústria de les ciències de la vida i la salut.

Pel que fa al nombre de publicacions de l’àmbit de la biomedicina s’ha gairebé quadruplicat a Catalunya en 20 anys. Una de cada sis publicacions (16,5 %) firmades per investigadors de la BioRegió es troben entre els documents més citats del món, una dada que triplica el percentatge de publicacions d’excel·lència esperat d’acord amb el volum de producció.

Quant a les patents, en el període 2015-2019, el 57 % de les innovacions dels sol·licitants amb seu a la BioRegió es registren primer a l’Oficina Europea de Patents (EPO). Catalunya representa més del 40 % de la capacitat d’innovació espanyola en ciències de la vida. No obstant això, països europeus com Dinamarca, Suècia i Bèlgica tenen quatre vegades més famílies de patents que la BioRegió de Catalunya.

Finalment, el document emfasitza els reptes que l’ecosistema ha d’afrontar per incrementar la innovació i proposa accions de millora en cinc àmbits: transferència de tecnologia, acceleració i desenvolupament de talent, mobilització de capital i atracció d’inversió, adopció de tecnologia pel sistema públic de salut i consolidació empresarial.

Per a més informació detallada, podeu consultar l’Informe Biocat 2020 en català i anglès al lloc web de Biocat.