ISI. The Annual G20 Scoreboard - Research Performance 2020Creat l’any 1960 pel Dr. Eugene Garfield, l’Institute for Scientific Information (ISI) va ser reactivat l’any 2018 per l’empresa Clarivate Analytics. El seu objectiu principal consisteix a desenvolupar aproximacions bibliomètriques i analítiques dirigides a la comunitat científica mundial.

Recentment, l’ISI ha presentat l’informe The Annual G20 Scorecard – Research Performance 2020, on s’analitza la producció científica de les principals economies mundials, reunides en el grup G20. La font d’informació és la base de dades Web of Science (WoS).

A escala mundial, els països reunits al G20 representen el 68 % de la població i el 81 % del Producte Interior Brut (PIB) (any 2019). En l’àmbit de la recerca, l’any 2015 el G20 suposava el 92 % de la despesa mundial en R+D i el 87 % dels investigadors. A més, l’any 2019 el G20 representa el 86 % de la producció científica indexada a la base de dades WoS.

El nucli de l’informe són els perfils dels països del G20. Cada perfil està encapçalat per les dades estadístiques clau (població, investigadors, dones investigadores, PIB, % PIB en R+D, patents, etc.). A la vegada, els gràfics mostren el patró d’activitat i rendiment per àrea temàtica o la tendència den els darrers deu anys. Val a dir que cada país es compara amb la mitjana del G20 (no es fan comparacions entre països).

Les dimensions d’anàlisi (sovint combinades) són: producció; impacte en citacions (normalitzat a 1 per any i camp); col·laboració internacional; grans disciplines; i, per últim, publicacions en accés obert. L’informe destaca el creixement considerable de la col·laboració internacional i de l’accés obert.

Finalment, l’informe també estudia l’impacte de la pandèmia de la COVID-19, mitjançant 18.183 articles i revisions indexades a WoS des del mes de gener de 2020. A partir de l’anàlisi dels títols, resums i paraules clau, es detecten i analitzen geogràficament 30 matèries, agrupades en vuit grans comunitats temàtiques.

Per a més informació, podeu consultar l’informe The Annual G20 Scorecard – Research Performance 2020 de l’ISI.