Proceedings Scholar Metrics 2017Els investigadors Emilio Delgado López-Cózar (Universidad de Granada, UGR) i Enrique Orduña-Malea (Universitat Politècnica de València, UPV) han publicat la quarta edició de l’informe bibliomètric Proceedings Scholar Metrics 2017: H Index of proceedings on Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2012-2016).

L’objectiu d’aquest informe és llistar publicacions de conferències, tallers, simposis i reunions científiques a les àrees de les ciències de computació, enginyeria elèctrica i electrònica i comunicacions, indexades per Google Scholar Metrics i classificades segons l’indicador índex h. Es mostren les publicacions amb, com a mínim, 100 documents i que han rebut una o més citacions en els darrers cinc anys (2012-2016). S’han identificat 1.918 actes de congressos, durant les cerques desenvolupades la segona meitat del mes de desembre de l’any 2017.

Les actes de congressos representen un paper important en la comunicació científica en àrees amb un ritme accelerat de generació de coneixement. Per tant, responen a la necessitat d’un sistema més dinàmic per comunicar i publicar els resultats de la investigació. A més, les bases de dades tradicionals (Web of Science i Scopus) cobreixen de forma limitada aquesta tipologia documental.

Per a més informació, podeu consultar l’informe bibliomètric Proceedings Scholar Metrics 2017: H Index of proceedings on Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2012-2016).