L’Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI), punt de referència i vehicle d’expressió dels professionals i especialistes en informació i documentació, ha publicat recentment l’Informe APEI sobre publicación en revistas científicas (2013). Es tracta d’un manual en què es presenten els aspectes que s’han de tenir en compte per escriure i publicar articles amb la qualitat suficient perquè siguin acceptats en revistes d’impacte elevat.

Els autors de l’informe són Tomàs Baiget, director de la revista El profesional de la información (EPI), i Daniel Torres-Salinas, tècnic de gestió de la recerca del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra. Els temes principals que s’hi tracten són:

– Generalitats sobre publicacions tècniques i científiques
– Índexs de qualitat de revistes, metadades, aspectes formals, seccions dels articles, redacció i  il·lustracions
– Procés de l’avaluació per parells, ètica i publicació en accés obert
– Màrqueting professional i promoció de l’article.

L’APEI es va crear l’any 1999 amb l’objectiu de reforçar el perfil professional dels especialistes en informació i documentació en l’àmbit de les administracions públiques i les empreses, potenciant el seu lideratge en el mercat de les indústries de la informació, comunicacions i noves tecnologies. Actualment, compta amb més de 100 associats i està integrada en la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID).

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’APEI.