Infografies

  Infografies de l’OR-IEC

Projectes CDTI per CCAA (2000-2020)

Més informació [+]

Octubre 2021

Ajuts de l'AECC per entitats (2006-2020)

Ajuts de l'Acción Estratégica de Salud - ISCIII (2016-2018)

Programa Juan de la Cierva (JCI): Anàlisi 2004-2016

Ajuts predoctorals FPI (2015-2019)

Més informació [+]

Setembre 2021

Ajuts predoctorals FI per entitats (2015-2020)

Programa RYC per entitats i àrees ANEP (2001-2017)

Ajuts estatals per a contractes predoctorals

Més informació [+]

Novembre 2018

Projectes CDTI per CCAA (2000-2019)

Programa Personal Técnico de Apoyo (PTA 2003-2017)

Més informació [+]

Octubre 2020

Projectes del CDTI per CA (2000-2018)

Més informació [+]

Desembre 2019

Projectes estatals de recerca fonamental i orientada

Més informació [+]

Octubre 2018

Beques i ajuts FPU per entitats (2000-2019)

Programa Beatriu de Pinós (BP 2005-2018)

Projectes de recerca - AES - ISCIII (2014-2018)

Més informació [+]

Setembre 2019

  Infografies d’altres entitats