IVEL’Institut Valencià d’Estadística (IVE) ha publicat al seu lloc web els Indicadors d’Alta Tecnologia de la Comunitat Valenciana amb dades estadístiques corresponents al període 2008-2010. S’ofereix  informació sobre sectors productius i grups de productes que, segons la metodologia de l’OCDE i Eurostat, estan considerats d’alt contingut tecnològic i són concebuts com una mesura dels resultats i l’impacte de l’R+D en l’economia valenciana.

Aquesta estadística, que vol constituir-se com una eina per a l’anàlisi de la competitivitat i internacionalització del país, està estructurada en tres apartats. En el primer es presenten les variables econòmiques, tant per sectors com per productes d’alta tecnologia, a continuació el segon dedicat a les variables d’ocupació i recursos humans i, finalment, el tercer apartat ofereix les principals variables sobre ciència i tecnologia.

Pel que fa a les dades sobre R+D per sectors, la informació mostra que les empreses d’alta tecnologia valencianes van invertir un total de 252,8 milions d’euros en recerca l’any 2010. Aquesta xifra suposa un 3,6% menys que l’any anterior i un 58,3% de la despesa total en R+D del sector privat. El personal investigador ocupat en equivalència a dedicació plena (EDP) va arribar a 4.050 persones, un 58% del total del personal dedicat a R+D.

Podeu ampliar aquesta informació al lloc web de l’IVE.