El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova la creació del Consell de Tecnologies Quàntiques de Catalunya, que es constitueix com un òrgan col·legiat adscrit al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. El Consell l’integren personalitats del món acadèmic, empresarial i institucional i té les funcions d’assessorar el Govern sobre polítiques orientades a impulsar les tecnologies quàntiques, així com proposar actuacions i mesures de coordinació i crear espais de debat.

Aquest Consell, també impulsat pel Departament d’Empresa i Treball i el Departament de Recerca i Universitats, vol fomentar un ecosistema de recerca i innovació, talent i empreses en aquest àmbit i treballa per convertir Catalunya en un pol tecnològic mundial en tecnologies quàntiques.

Així mateix, el Govern també ha aprovat crear l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial de Catalunya denominada AIRA (Artificial Intelligence Research Alliance of Catalonia). Aquesta iniciativa té l’objectiu de promoure la recerca científica, la gestió del talent i l’acceleració del desenvolupament de solucions basades en intel·ligència artificial a Catalunya. Està impulsada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i el Departament de Recerca i Universitats en el marc del CATALONIA.AI, l’estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya.

La intel·ligència artificial és un àmbit científic i tecnològic que té una gran transcendència i implicacions en els dominis ètic, legal, social, econòmic i cultural. En aquest sentit, l’AIRA esdevé un espai de treball cooperatiu, en el qual els instituts i centres de recerca referents en intel·ligència artificial desenvolupin una estratègia coordinada.

Val a dir que en una primera fase, aquesta aliança estarà constituïda pel Centre de Visió per Computador (CVC); el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC); l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA); l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IIRI) i, finalment, el Centre de Recerca en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC).

Per a més informació, podeu consultar la notícia sobre la creació del Consell de Tecnologies Quàntiques de Catalunya i la notícia sobre l’AIRA publicades pel Govern.