ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya han elaborat recentment l’estudi La intel·ligència artificial a Catalunya. Segons aquest treball, la intel·ligència artificial (IA) és una de les tecnologies que més impacte pot generar tant en la vida quotidiana dels ciutadans com en el teixit econòmic i empresarial.

La intel·ligència artificial (IA) es refereix a sistemes de computació que poden percebre el seu entorn, pensar, aprendre i actuar en conseqüència amb els seus objectius i allò que perceben. A la pràctica són sistemes d’algorismes que poden realitzar anàlisis i processaments de dades concretes i rellevants. La IA engloba tecnologies que doten les màquines amb capacitats cognitives pròpies de les persones perquè puguin prendre decisions automatitzades, a través de la recopilació i el processament de grans volums de dades. Aquest estudi identifica a Catalunya 179 empreses que treballen amb la IA. Entre totes elles facturen 1.358 milions d’euros i donen feina a 8.483 treballadors.

El sector de la IA està format majoritàriament per pimes (92 %). Es tracta d’un sector emprenedor on el 71,5% d’empreses que s’hi dediquen tenen menys de 10 anys i el 63 % són emergents. Aquestes empreses estan fonamentalment  dedicades al desenvolupament de software o de dispositius intel·ligents (74,9 %), també treballen en la creació d’algoritmes (10,6 %), en l’àmbit de la consultoria (10,6 %) o són proveïdores de serveis basats en aquestes tecnologies (3,9 %). D’altra banda, la IA a Catalunya també es fomenta des dels centres tecnològics i de recerca com el Barcelona Supercomputing Centre (BSC-CNS), l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)  o el Centre de Visió per Computador (CVC).

Segons aquest estudi, l’impacte de la IA en el PIB global arribarà al 14 % l’any 2030, és a dir, uns 15,7 bilions de dòlars. Aquestes dades es concentraran als Estats Units, la Xina i Europa. Val a dir que el Govern està elaborant una estratègia de país en IA, que tindrà el nom de Catalonia.AI, per impulsar l’ecosistema de la IA a Catalunya i liderar aquest sector al sud d’Europa i a escala global. En el marc espanyol, l’Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial té l’objectiu de coordinar i alinear les inversions i polítiques de l’Estat espanyol, per tal d’incentivar l’ús d’aquestes tecnologies a la nostra societat i economia.

Per a més informació, podeu consultar l’estudi La intel·ligència artificial a Catalunya.