ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya han elaborat recentment l’estudi La intel·ligència artificial a Catalunya (2019). Segons aquest treball, la intel·ligència artificial (IA) és una de les tecnologies que més impacte pot generar tant en la vida quotidiana dels ciutadans com en el teixit econòmic i empresarial.

La intel·ligència artificial (IA) es refereix a sistemes de computació que poden percebre el seu entorn, pensar, aprendre i actuar en conseqüència amb els seus objectius i allò que perceben. A la pràctica són sistemes d’algorismes que poden realitzar anàlisis i processaments de dades concretes i rellevants. La IA engloba tecnologies que doten les màquines amb capacitats cognitives pròpies de les persones perquè puguin prendre decisions automatitzades, a través de la recopilació i el processament de grans volums de dades. Aquest estudi identifica a Catalunya 179 empreses que treballen amb la IA. Entre totes elles facturen 1.358 milions d’euros i donen feina a 8.483 treballadors.

El sector de la IA està format majoritàriament per pimes (92 %). Es tracta d’un sector emprenedor on el 71,5% d’empreses que s’hi dediquen tenen menys de 10 anys i el 63 % són emergents. Aquestes empreses estan fonamentalment  dedicades al desenvolupament de software o de dispositius intel·ligents (74,9 %), també treballen en la creació d’algoritmes (10,6 %), en l’àmbit de la consultoria (10,6 %) o són proveïdores de serveis basats en aquestes tecnologies (3,9 %). D’altra banda, la IA a Catalunya també es fomenta des dels centres tecnològics i de recerca com el Barcelona Supercomputing Centre (BSC-CNS), l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)  o el Centre de Visió per Computador (CVC).

Segons aquest estudi, l’impacte de la IA en el PIB global arribarà al 14 % l’any 2030, és a dir, uns 15,7 bilions de dòlars. Aquestes dades es concentraran als Estats Units, la Xina i Europa. Val a dir que el Govern està elaborant una estratègia de país en IA, que tindrà el nom de Catalonia.AI, per impulsar l’ecosistema de la IA a Catalunya i liderar aquest sector al sud d’Europa i a escala global. En el marc espanyol, l’Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial té l’objectiu de coordinar i alinear les inversions i polítiques de l’Estat espanyol, per tal d’incentivar l’ús d’aquestes tecnologies a la nostra societat i economia.