ICREADes de l’any 2001, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat una comunitat de científics i acadèmics d’alt nivell que treballen en el sistema de recerca català i en totes les disciplines acadèmiques. La seva missió és atreure i retenir investigadors excepcionals d’arreu del món per promoure l’impacte i la visibilitat global de les universitats i els centres de recerca de Catalunya.

Recentment s’ha publicat la ICREA Memoir 2018, que destaca algunes de les xifres bàsiques dels seus programes per contractar investigadors (ICREA Research Professors) i per donar suport a la recerca de professors universitaris (ICREA Academia).

a) ICREA Research Professors

ICREA ha seleccionat i contractat investigadors d’arreu del món amb una trajectòria científica sòlida perquè treballin de forma permanent a la institució d’acollida que han escollit dins del sistema de recerca català. Després d’un procés de selecció altament competitiu, només s’han considerat els candidats que tenen una carrera científica destacada i una capacitat de lideratge excel·lent.

A finals de l’any 2018, ICREA ha comptat amb 265 professors d’investigació, de 29 nacionalitats (43% són estrangers), que treballen a les universitats i centres de recerca de Catalunya. Per sectors institucionals, 127 investiguen a les universitats, 115 als centres CERCA, 14 als instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i, per últim, 8 a altres institucions. La distribució per grans àrees científiques és la següent: ciències mèdiques i de la vida (30%); ciències experimentals i matemàtiques (27%); enginyeria (17%); ciències socials i del comportament (15%); i, finalment, humanitats (15%).

L’any 2018, aquests investigadors han obtingut 97 milions d’euros de finançament extern (74 milions l’any 2016 i 90 l’any 2017), fet que implica una mitjana anual de 366.000 euros per investigador, aproximadament quatre vegades el seu cost. En global, des de l’any 2001, els professors d’investigació ICREA han atret més de 780 milions d’euros. D’altra banda, cada investigador ha mantingut una mitjana de 7,1 llocs de treball a temps complet i altament qualificats.

Des de la perspectiva de la producció científica, l’any 2018 els professors d’investigació ICREA han dirigit 152 tesis doctorals i han publicat 2.020 documents. Cal destacar que un 91% dels articles s’han publicat a revistes del primer quartil i, a més, 10 investigadors consten a la versió 2018 del lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat. Pel que fa a la transferència tecnològica, s’han creat 25 empreses derivades (spin-off) i s’han llicenciat 58 tecnologies des de l’any 2001.

b) ICREA Academia

A partir de l’any 2008, ICREA també ha donat suport als professors més prometedors de les universitats públiques catalanes perquè intensifiquin les seves activitats de recerca. En total, s’han atorgat 269 ajuts, per 5 anys, a professors en una fase plenament activa i expansiva de la seva carrera d’investigació. Al final de l’any 2018, 120 ajuts ICREA Acadèmia estaven en actiu.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades al lloc web de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).