ICREA

El dia 22 de març s’ha celebrat l’acte central de commemoració dels primers 10 anys de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Aquesta institució va néixer l’any 2001 amb la finalitat de contribuir a la recerca de Catalunya en tots els àmbits del saber. El seu principal instrument ha estat la contractació d’investigadors, que s’arrelen a Catalunya en el si dels diferents grups de recerca. Al portal web MERIDIÀ es pot consultar  l’Informe Investigadors ICREA per entitats de recerca i àmbits científics.

L’excel·lència investigadora dels científics ICREA queda demostrada pels bons resultats en les diferents convocatòries competitives (l’any 2010 van captar 30 milions d’euros en ajuts públics per a projectes de recerca), o en els resultats assolits (des de l’any 2004, han desenvolupat 62 patents).

A més de la contractació d’investigadors consolidats, a partir de l’any 2005 ICREA també va donar l’oportunitat a investigadors novells per treballar en els àmbits públic i privat de Catalunya. Així mateix, la convocatòria de 2005 va incloure la contractació de professors visitants per treballar almenys durant 3 períodes (2-4 mesos cada un) al llarg de 3 cursos.

Segons l’Informe estadístic, elaborat a partir de les dades del lloc web d’ICREA, en el període 2001-2009 s’han contractat 272 investigadors consolidats, novells o visitants (no s’han recollit renúncies posteriors ni altres canvis). Per àmbits dels Reports de la recerca a Catalunya (IEC), les àrees científiques predominants són Física (20,2%), Biologia Cel·lular, Molecular i Bioquímica (18,4%), Química (9,6%), Medicina (7,7%) i Economia (6,3%).