El Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat el dotzè informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2017) en què s’analitzen els principals indicadors i estratègies de ciència i innovació a escala autonòmica, nacional i internacional. Les fonts d’informació dels indicadors són les bases de dades internacionals de referència Scopus i  la Web of Science (WoS).

L’informe analitza les dades principals de l’activitat d’R+D+I a partir dels indicadors més significatius dels resultats de la producció científica, de la cultura científica i de la innovació, indicadors sectorials i indicadors de participació en programes internacionals. En aquest marc, es destaquen les dades següents:

Respecte a la producció científica, l’any 2015 Espanya publica 78.740 documents a Scopus i 58.130 documents a WoS, situant-se en l’onzena posició del rànquing mundial. Las àrees que tenen major producció científica espanyola, en el conjunt del 10 % dels articles més citats del món, són: Ciències de l’espai; Biologia molecular i genètica; Neurociència i conducta (WoS), i Ciències de decisió, Energia i Gestió empresarial, (Scopus). El total de patents sol·licitades a Espanya l’any 2016 és de 2.710, i les concessions de les mateixes, 2.087.

Pel que fa a la innovació, l’any 2015 el nombre d’empreses amb innovació tecnològica és de 18.269 i la despesa dedicada a les activitats d’innovació és de 13.674,2 milions d’euros. Les empreses que realitzen activitats d’innovació són 7.563, les quals representen el 5,3 % del total del teixit empresarial espanyol.  Pel que fa al nivell d’interès per la ciència i la tecnologia, l’any 2016 té una valoració de 3,12 en una escala de l’1 al 5. Quant a la imatge social de la ciència al 2016, un 54,4 % dels enquestats opinen que els beneficis de la ciència són superiors als perjudicis, i un 5,8 % opinen que són inferiors.

En relació als indicadors sectorials, les empreses dels sectors d’alta tecnologia van invertir en I+D 4.620 milions d’euros, durant l’any 2016. En aquest mateix any, les despeses internes totals en biotecnologia són de 1.540,4 milions d’euros.

Quant a la participació en programes internacionals d’R+D+I, el retorn espanyol assolit en el Programa Marc Horizon 2020 és del 9,8 %. Les empreses, amb un 38,4 %, i les universitats, amb un 19,1%, són les institucions que aconsegueixen un major finançament. Les comunitats autònomes de Catalunya (28,9 %), de Madrid (26,6 %) i del País Basc (13,1 %) són les que acumulen una major part del retorn.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICONO així com l’entrada sobre aquest tema publicada en aquest lloc web.