ICONOEl Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha renovat el seu lloc web, a més d’actualitzar els indicadors bibliomètrics de la producció científica espanyola (2006-2015) a partir de les bases de dades Scopus i, com a novetat, Web of Science (WoS). Els indicadors bibliomètrics quantitatius i qualitatius de l’any 2015 confirmen el lideratge de Catalunya a escala autonòmica, així com a l’evolució positiva de la majoria d’indicadors, excepte l’aturada de la producció i el descens de l’excel·lència.

Les fonts d’informació dels indicadors són les bases de dades internacionals de referència Scopus (gairebé 23.000 revistes) i WoS (més de 18.000 revistes). Els tipus documentals estudiats són articles, revisions i actes de congressos.

A continuació es comenten les dades principals a escala de l’Estat espanyol i de les terres de llengua i cultura catalanes a partir de quatre dimensions d’indicadors: producció, visibilitat, excel·lència i, per últim, col·laboració.

Pel que fa a la producció, l’any 2015 Espanya publicà 78.740 documents (un 3,2 % del total mundial a Scopus) i 58.130 documents (un 3,8 % a WoS), però es va confirmar l’aturada dels creixements anuals anteriors. A ambdues bases de dades, Catalunya i el País Valencià ocuparen, respectivament, el primer (30.896 Scopus i 16.072 WoS) i el quart lloc (12.042 i 7.131) a escala estatal. Per la seva banda, les Illes Balears van publicar 1.508 (Scopus) i 1.047 documents (WoS).

Respecte a la visibilitat a partir de les citacions rebudes, la producció científica espanyola es cità un 30 % (Scopus) i un 21 % (WoS) més que la mitjana mundial (any 2015). Aquesta tendència positiva també s’accentuà a Catalunya (+74 % a Scopus i +50 % a WoS) i a les Illes Balears (+47 % i +39 %), mentre que el País Valencià obtingué indicadors per sota de la mitjana espanyola (+28 % i +12 %).

En relació a la visibilitat a partir de les revistes de publicació, més de la meitat de la producció científica espanyola es publicà en revistes de més impacte de cada àrea (primer quartil), fet que confirmà l’evolució positiva del període 2006-2015: un 51,1 % a Scopus i un 53,4 % a Wos (any 2015). Catalunya (58,2 % a WoS) i les Illes Balears (55,9 %) superaren la mitjana estatal, però no el País Valencià (52,2 %).

Quant a l’excel·lència (percentatge de publicacions en el conjunt del 10 % dels articles més citats de la seva àrea), la tendència de l’any 2015 va ser descendent, fins arribar a 12,9 % (Scopus, un 13 % l’any 2014) i a 8,6 % (WoS, un 11,9 % l’any 2014). Catalunya confirmà la posició estatal capdavantera (16,7 % a Scopus i 10,7 % a WoS), les Illes Balears obtingueren bons indicadors (13,8 % i 8,8 %) i , per últim, el País Valencià mostrà xifres per sota de la mitjana estatal (12,4 % i 8,2 %).

Finalment, la col·laboració mostrà una evolució positiva l’any 2015 en el percentatge de publicacions de l’Estat espanyol amb altres països: un 47,1 % (Scopus) i un 52,2 % (WoS). Per la seva banda, Catalunya va obtenir xifres superiors a la mitjana estatal (50,2 % i 57,1 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICONO.