L’Horizon Results Platform és una plataforma de la Comissió Europea (CE) que impulsa l’explotació i disseminació dels resultats dels projectes finançats pels Programes Marc (PM) d’R+D+I de la Unió Europea (UE).

Des de l’any 2019, els beneficiaris de projectes tenen l’oportunitat de publicar els seus resultats fent ús d’aquest nou servei a través del portal Funding and tender opportunities de la CE. L’objectiu és assegurar la transferència dels resultats a la societat, als polítics, a la comunitat investigadora, als especialistes en propietat intel·lectual, a les empreses i als inversors; els quals podran contactar directament amb els coordinadors dels projectes que els han generat.

Aquesta eina és gratuïta i permet promocionar els Key Exploitable Results (KER’s) dels projectes. Els KER són resultats explotables clau que es seleccionen i prioritzen a causa del seu alt potencial per a fer-ne ús i obtenir-ne beneficis. Els resultats poden ser tangibles o intangibles com dades, coneixements i informació, sigui quina sigui la seva forma o naturalesa, tant si es poden protegir com si no, així com drets adjunts, inclosos els drets de propietat intel·lectual.

Val a dir que s’ha potenciat la usabilitat de la plataforma, que ofereix una àmplia gamma de funcions que criden l’atenció per atraure el públic objectiu. A més, els KER dels projectes es poden publicar i actualitzar lliurement. Finalment, desencadena serveis i oportunitats sense cap cost. En aquest sentit, segons la naturalesa i les necessitats dels resultats, dona informació sobre les properes convocatòries de propostes rellevants, la presentació d’esdeveniments amb inversors, plans de difusió, desenvolupament comercial, gestió de la innovació, entre altres.

Per a més informació, podeu consultar l’Horizon Results Platform de la CE.