L’Horizon Europe (2021-2027) és el nou Programa Marc de finançament de l’R+D+I impulsat per la Comissió Europea (CE). El passat 19 d’octubre, es va publicar el Commission Work Programme 2021 que conté iniciatives legislatives relacionades amb els sis objectius principals establerts pel període 2021-2024: un Pacte Verd Europeu (European Green Deal); una Europa apta per a l’era digital; una economia que funcioni per les persones; una Europa més forta al món; promoure la forma de vida europea; i finalment, una nova empenta per a la democràcia europea.

Aquest programa de treball és el resultat d’una estreta cooperació amb el Parlament Europeu, els estats membres i els òrgans consultius de la Unió Europea (UE), i està lligat al pla de recuperació d’Europa. Aquest acord incrementarà en 15.000 milions d’euros (M€) addicionals, provinents de recursos propis de la UE (12.500 M€) i de la redistribució d’altres partides (2.500 M€), el finançament dels programes Horizon Europe, EU4Health i Erasmus+. Val a dir que l’Horizon Europe rebrà 4.000 M€ més sobre els 80.900 M€ ja aprovats pel Consell Europeu (75.900 M€ del pressupost i 5.000 M€ de l’instrument de recuperació). La proposta d’inversió de la CE per a l’Horizon Europe és de 100.000 milions d’euros per al període 2021-2027.

El Commission Work Programme 2021 posa una atenció especial cap a iniciatives en l’àrea de la digitalització i del canvi climàtic. En relació al Pacte Verd Europeu es destaquen mesures sobre sistemes de transport intel·ligent, la implementació d’un pla d’acció sobre economia circular i la continuació de l’estratègia de biodiversitat per al 2030 i l’estratègia «de la granja a la taula», per a un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient.

Quant a l’àrea de digitalització, la CE proposarà durant el primer quadrimestre del 2021, un full de ruta amb objectius definits per al 2030 en temes com la connectivitat, el dret a la privacitat, economia de dades i ciberseguretat. En el marc de l’actual crisis sanitària, també es preveu la creació d’una agència europea d’investigació i desenvolupament biomèdic avançat.

El programa Horizon Europe vol fomentar la cooperació entre els equips de recerca de tots els països i disciplines que són vitals per aconseguir descobriments innovadors. L’estructura preliminar del programa s’ha dissenyat al voltant de tres pilars:

  1. Ciència excel·lent: donar suport als investigadors a través de beques i intercanvis, així com finançar projectes definits i impulsats pels mateixos investigadors, a través de l’European Research Council (ERC), les Marie-Skłodowska-Curie Actions i infraestructures de recerca.
  2. Desafiaments mundials i competitivitat industrial: impulsar les tecnologies i solucions clau per a sustentar les polítiques europees i els objectius de desenvolupament sostenible: món digital, indústria i espai; seguretat civil per la societat; salut; alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient; cultura, creativitat i societat inclusiva; i finalment, clima, energia i mobilitat.
  3. Europa innovadora: impulsar Europa com a un líder en innovació en la creació de mercat. En aquest sentit, l’European Innovation Council pilot (EIC pilot) i l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) facilitaran el desenvolupament de tecnologies d’alt potencial i d’empreses innovadores i enfortiran la capacitat d’innovació dels països de la UE.

D’altra banda, l’Horizon Europe incorporarà les ‘associacions europees’ (partenariats entre països), les quals protagonitzaran especialment el segon pilar del nou programa. Està previst que el 50 % s’implementi a través d’aquestes associacions. Així mateix, amb l’objectiu de respondre als desafiaments plantejats per la societat, s’inclouran les ‘missions de recerca i innovació’. Es tracta d’una nova forma d’implementar l’R+D+I amb un impacte social i econòmic en àreeas d’interés per la UE i la ciutadania.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Horizon Europe així com el  Commission Work Programme 2021.