Participación española en Horizon 2020 (2014-2019)El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha publicat els resultats provisionals de la participació espanyola (2014-2019) al programa europeu Horizon 2020. Els resultats superen clarament els dels Programes Marc anteriors i es poden consultar pel global estatal i per les comunitats autònomes. En particular, a les convocatòries adjudicades l’any 2019 s’han atorgat 1.067 milions d’euros (M€), el màxim anual assolit per l’Estat espanyol.

A escala estatal, Espanya ocupa la quarta posició provisional per retorn obtingut, amb 4.761,6 M€ (un 10,1 % del total de la Unió Europea), només superada per Alemanya (16,4 %); el Regne Unit (14 %); i França (12,3 %). A més, Espanya es situa en primera posició pel que fa als projectes liderats (16,5 %) i en tercera posició en nombre de participacions (11,1 %).

L’Estat espanyol compta amb 12.414 participacions en 6.719 propostes finançades, on hi han intervingut 3.328 entitats espanyoles (un 72,4 % són empreses). La taxa d’èxit estatal es situa en un 13,4 %, mentre que la global del programa Horizon 2020 és d’un 12,2 %.

La participació espanyola per tipus d’entitat es distribueix de la manera següent: empreses (36,5 %); universitats (20,5 %); associacions d’investigació (12,1 %); centres públics d’investigació (11 %); centres tecnològics (10,9 %); i altres institucions (9 %). Entre les 20 entitats espanyoles més destacades per import del retorn aconseguit, hi figuren nou de catalanes i dues valencianes.

Per comunitats autònomes, les cinc primeres acumulen un 83,2 % del retorn estatal: Catalunya (1.348,2 M€, un 28,3 %); Madrid (1.217,1 M€, 25,6 %); el País Basc (689,9 M€, 14,5 %); el País Valencià (410,3 M€, 8,6 %); i Andalusia (295,6 M€, 6,2 %). Per una altra banda, les Illes Balears han rebut 27,2 M€.

En el període 2014-2019, Catalunya rep un 2,86 % del retorn de la Unió Europea, gairebé el doble del que li correspondria per nombre d’habitants. Així, 756 entitats catalanes han participat en 2.512 activitats d’R+D+I, de les quals 1.094 han sigut coordinades. A escala estatal, Catalunya sempre consta a una de les tres primeres posicions autonòmiques, en els 17 temes i àrees del programa Horizon 2020. En especial, cal destacar el retorn català en els ajuts d’excel·lència de l’European Research Council (ERC) (256,6 M€, un 45,5% del global espanyol) i de les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) (190 M€, un 42,1%).

Per a més informació, podeu consultar els resultats provisionals de la participació espanyola (2014-2019) publicats pel CDTI.