Highly Cited Researchers 2020L’empresa Clarivate Analytics ha presentat la versió 2020 de la llista dels Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat. La informació bibliomètrica s’ha extret de les bases de dades Web of Science (WoS) i Essential Science Indicators (ESI).

L’edició 2020 dels Highly Cited Researchers presenta els 6.167 investigadors de més de 60 països d’arreu del món, que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquelles publicacions científiques que ocupen l’1 % més elevat en citacions per camp científic i any de publicació. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu perfil de Publons.

En l’edició actual, s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades WoS en el període 2009-2019. Per tercera edició consecutiva, s’incorpora la categoria Cross-Field per identificar els investigadors amb una influència substancial en diversos camps científics. Així, 2.493 investigadors amb impacte transversal s’afegeixen als 3.896 seleccionats a un dels 21 camps científics de la base de dades ESI. D’aquesta manera es respon a la necessitat d’incloure els investigadors que treballen de forma interdisciplinària i que no superen el llindar metodològic d’una sola categoria.

De forma proporcional amb la població d’autors de les fonts d’origen, els cinc camps de la base de dades ESI amb major nombre d’investigadors són: Clinical Medicine (482 investigadors); Chemistry (249); Biology and Biochemistry (243); Plant and Animal Sciences (220); i, finalment, Neuroscience and Behavior (212).

La llista actual dels Highly Cited Researchers inclou 26 investigadors guardonats amb el Premi Nobel. Segons l’afiliació primària dels científics, els cinc països amb més investigadors altament citats són: els Estats Units d’Amèrica (2.650 investigadors, 41,5 %); la Xina (770, 12,1 %); el Regne Unit (514, 8 %); Alemanya (345, 5,4 %); i Austràlia (305, 4,8 %). Cal destacar el creixement ràpid de la Xina, que ha passat d’un 10,2 % (any 2019) a un 12,1 % (2020).

L’Estat espanyol es manté a la desena posició mundial, amb 99 investigadors (un 1,6 % del total), als quals es poden afegir 16 si es té en compte l’afiliació secundària. Ara bé, Espanya ha baixat respecte als 117 de l’any 2019 i només 14 dels 99 investigadors espanyols són dones. Per comunitats autònomes, Catalunya (37 investigadors) se situa en primera posició de forma destacada, seguida per Andalusia (13), el País Valencià (11) i Madrid (11). Per la seva banda, les Illes Balears compten amb 3 investigadors. Així, 51 investigadors treballen a les terres de llengua i cultura catalanes (un 0,83 % del global mundial), però només 9 són dones i s’ha baixat respecte als 64 investigadors de l’any 2019.

Pel que fa als sectors institucionals de Catalunya (cal tenir en compte que hi poden constar una o més afiliacions), la distribució és la següent: els centres CERCA (34,9 %); les universitats (30,2 %); el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) (14,3 %); els hospitals (6,3 %); la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (6,3 %); els instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (4,8 %); i, per últim, altres entitats (3,2 %).

Per a més informació, podeu consultar la llista dels Highly Cited Researchers (2020), així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).