Highly Cited Researchers 2019L’empresa Clarivate Analytics ha presentat la versió 2019 de la llista dels Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat. La informació bibliomètrica s’ha extret de les bases de dades Web of Science (WoS) i Essential Science Indicators (ESI).

L’edició 2019 dels Highly Cited Researchers presenta els 6.216 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquelles publicacions científiques que ocupen l’1 % més elevat en citacions per camp científic i any de publicació. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu perfil de Publons.

En l’edició actual, s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades WoS en el període 2008-2018. Per segona edició consecutiva, s’incorpora la categoria Cross-Field per identificar els investigadors amb una influència substancial en diversos camps científics. Així, 2.491 investigadors amb impacte transversal s’afegeixen als 3.725 seleccionats a un dels 21 camps científics de la base de dades ESI. D’aquesta manera es respon a la necessitat d’incloure els investigadors que treballen de forma interdisciplinària i que no superen el llindar metodològic d’una sola categoria.

De forma proporcional amb la població d’autors de les fonts d’origen, els cinc camps de la base de dades ESI amb major nombre d’investigadors són: Clinical Medicine (436 investigadors); Molecular Biology & Genetics (238); Chemistry (237); Biology & Biochemistry (212); i, finalment, Social Sciences, General (204).

La llista actual dels Highly Cited Researchers inclou 23 investigadors guardonats amb el Premi Nobel. Segons l’afiliació primària dels científics, els cinc països amb més investigadors altament citats són: els Estats Units d’Amèrica (2.737 investigadors, 44 %); la Xina (636, 10,2 %); el Regne Unit (516, 8,3 %); Alemanya (327, 5,3 %); i Austràlia (271, 4,4 %).

L’Estat espanyol es situa a la desena posició mundial, amb 116 investigadors (un 1,9 % del total), als quals es poden afegir 9 si es té en compte l’afiliació secundària. Ara bé, només 17 dels investigadors espanyols altament citats són dones. Per comunitats autònomes, Catalunya (44 investigadors) se situa en primera posició de forma destacada, seguida pel País Valencià (17), Andalusia (17) i Madrid (16). Per la seva banda, les Illes Balears compten amb 3 investigadors. Així, 64 investigadors treballen a les terres de llengua i cultura catalanes (un 1 % del global mundial), però només 11 són dones.

Pel que fa als sectors institucionals de Catalunya (cal tenir en compte que hi poden constar una o dues afiliacions), la distribució és la següent: els centres CERCA (39,4 %); les universitats (31 %); el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) (12,7 %); altres institucions (8,5 %); la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (5,6 %); i, per últim, els instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (2,8 %).

Per a més informació, podeu consultar la llista dels Highly Cited Researchers (2019), així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).