Highly Cited ResearchersL’empresa Clarivate Analytics ha presentat la versió 2018 del lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat i comparar-los amb la informació dels anys 2001 i 2014-2017. La informació bibliomètrica s’ha extret de les bases de dades Web of Science (WoS)Essential Science Indicators (ESI).

L’edició 2018 presenta els 6.078 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquells que ocupen l’1 % més elevat de citacions per camp científic i any. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç als seus perfils a PublonsResearcherIDORCID i Google Scholar. Els cinc països capdavanters en nombre d’investigadors altament citats són: els Estats Units d’Amèrica (2.639 investigadors); el Regne Unit (546); la Xina (482); Alemanya (356); i, finalment, Austràlia (245).

En l’edició actual, s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades Web of Science (WoS) en el període 2006-2016. Com a novetat, aquesta edició incorpora la categoria Cross-Field per identificar els investigadors amb una influència substancial en diversos camps. Així, 2.020 investigadors amb impacte transversal s’afegeixen als 4.058 seleccionats a un o més dels 21 camps científics de la base de dades ESI. Aquesta novetat respon a la necessitat d’incloure els investigadors que treballen de forma interdisciplinària i que no superen el llindar metodològic a una sola categoria.

L’Estat espanyol compta amb 117 investigadors (un 1,9 % del total mundial), dels quals només 15 són dones. Per comunitats autònomes, Catalunya (44 investigadors) manté la primera posició estatal, seguida per Madrid (16), Andalusia (15), el País Valencià (14), Aragó (6), les Illes Balears (5) i, finalment, el País Basc (4). Així, 63 investigadors treballen a les terres de llengua i cultura catalanes, un 1 % del global mundial i un 53,8 % de l’Estat espanyol, però només hi ha 9 investigadores.

Per institucions, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ocupa la primera posició estatal (24 investigadors), seguit per la Universitat de Barcelona (UB) (13 investigadors), l’Institut d’investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) (8) i la Universidad de Granada (UGR) (8).

Pel que fa als sectors institucionals de Catalunya (cal tenir en compte que hi pot constar més d’una afiliació), 27 investigadors provenen dels Centres CERCA; 20 d’universitats; 5 del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER); 4 de centres sanitaris; i, per últim, 4 d’instituts del CSIC. A més, 10 dels 44 investigadors que treballen a Catalunya estan contractats per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). D’altra banda, les categories més representades a Catalunya són: Cross-Field (15 investigadors); Clinical Medicine (5); Psychiatry/Psychology (4); Neuroscience & Behavior (3); Physics (3); i, finalment, Social Sciences, General (3).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Highly Cited Researchers, així com altres entrades sobre bibliometria publicades en aquest lloc web.