Cotec - Métricas en InnovaciónLa Fundación Cotec ha publicat l’informe Métricas de innovación, elaborat per un grup de treball format per 36 organitzacions. L’objectiu és oferir una guia de recomanacions per informar dels esforços econòmics en innovació de tots els tipus d’organitzacions (empreses, fundacions, organismes públics, etc.).

La innovació és rellevant per al desenvolupament social i econòmic i, per tant, són necessàries mètriques per orientar les polítiques públiques en aquest àmbit. A escala internacional, l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha treballat per actualitzar i millorar aquestes mètriques, amb diversos manuals i estadístiques de referència.

Malgrat això, moltes organitzacions tenen cada cop més dificultats per identificar i mesurar les activitats d’innovació. En la realitat es produeix un decalatge entre les estadístiques oficials i les activitats innovadores de les organitzacions.

La primera part del document s’estructura a partir de sis consensos entre els participants del grup de treball. Entre aquests consensos, hi ha una perspectiva àmplia de la innovació, més enllà de la visió restrictiva relacionada amb l’alta intensitat tecnològica. A la vegada, també cal analitzar els processos interns de recollida d’informació per millorar les mètriques.

Finalment, la segona part correspon a la guia (amb 15 recomanacions) i la tercera presenta cinc casos ficticis per demostrar com diferents tipus d’entitats (públiques i privades) poden identificar les funcions noves o millorades que es consideren innovació.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Métricas de innovación de la Fundación Cotec.