IECCOBDCEl GT Coneixement i Recerca és una iniciativa impulsada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) des d’una perspectiva cooperativa i oberta a la participació de tots els professionals especialitzats en el camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

Els objectius fonamentals del GT Coneixement i Recerca són:

1. Donar visibilitat a la tasca dels bibliotecaris-documentalistes en el camp de la R+D+I, tant des del punt de vista de la investigació documental com des del suport a les activitats científiques mitjançant biblioteques i centres de documentació. Es pretén generar i difondre un document per posar en valor els bibliotecaris-documentalistes dins dels equips de recerca.

2. Compartir tècniques, procediments i casos pràctics relacionats amb la gestió de la informació i documentació científica des d’una perspectiva global del cicle d’R+D+I. Es podrien tractar, entre d’altres, els temes següents:
2.1. Detecció i difusió d’estàndards internacionals en sistemes d’informació especialitzada en R+D+I (per exemple, CERIF).
2.2. Interoperabilitat i homogeneïtzació dels sistemes d’informació.
2.3. Moviments oberts aplicats a la literatura científica i a les dades generades en el procés de recerca (per exemple, Open Access i Open Data).
2.4. Solucions als problemes de qualitat de la informació (per exemple, normalització dels noms d’autors o de les classificacions).

En darrer terme, la feina del GT Coneixement i Recerca ha de servir per a la millora professional dels bibliotecaris-documentalistes, a partir de l’atenció de les seves capacitats i de la generació de materials i línies de formació que els capacitin per a les activitats relacionades amb la R+D+I.

La primera reunió del GT Coneixement i Recerca serà el dia 15 de maig, a les 19.00 hores, a la seu del COBDC (Ribera, 8, principal, de Barcelona).

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic al COBDC o a l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC).