Google ScholarGoogle ha fet pública la versió 2014 de Google Scholar Metrics, el seu rànquing de revistes científiques. Aquest producte gratuït facilita un llistat de les principals publicacions científiques en 9 idiomes (inclou l’anglès i el castellà) ordenades segons 2 indicadors bibliomètrics, generats a partir de les citacions dels articles indexats a Google Scholar el mes de juny de 2014. El primer indicador bibliomètric és l’Índex H5 que consisteix en l’Índex H dels articles publicats els 5 darrers anys a la revista (2009-2013). El segon indicador, Mitjà H5, correspon a la publicació i es tracta de la mitjana de citacions dels articles inclosos al primer indicador. Per veure els articles més citats d’una revista, només cal fer clic a sobre de l’Índex H5.

Ara bé, és important remarcar que persisteixen algunes limitacions de Google Scholar Metrics. Un dels principals entrebancs és que només les revistes en anglès tenen la informació desagregada en 8 àrees i 303 disciplines. Així, les dades de les revistes en altres llengües es limiten a les 100 publicacions principals. Google també adverteix què els recomptes de dades i de citacions són estimatius i que un programa informàtic els determina de manera automàtica.

Per a més informació, podeu consultar Google Scholar Metrics, així com un interessant document de treball elaborat pel grup de recerca Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada (UGR).