n

Documents - Recursos humans

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2010 fins al 2022. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol i d’Europa. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de cultura i llengua catalanes

        AQuAS. Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia: The gender vicious cycle.
        Editorial: AQuAS. Any Edició: 2020. Mida: 2,09 MB.

Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2015.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2015. Mida: 1,71 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla de Recerca i Innovació 2010-2013.
Editorial:
Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2010. Mida: 16,4 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS 2016-2020).
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2016. Mida: 2,28 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya (2013-2020).
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2013. Mida: 2,06 MB.

Generalitat Valenciana. Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) 2016-2019.
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2016. Mida: 3,14 MB.

Govern de les Illes Balears. Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2018-2022).
Editorial: Govern de les Illes Balears. Any Edició: 2019. Mida: 2,33 MB.

 

Estat espanyol

AEI. Información estadística de ayudas. [En línia].
 Editorial: Agencia Estatal de Investigación. Any Edició: 2020.

       AEI. Informe de las convocatorias de ayudas para contratos Ramón y Cajal de los años 2018 y 2019.
        Editorial: Agencia Estatal de Investigación. Any Edició: 2019. Mida: 1,63 MB.

       AEI. Informe de las convocatorias de ayudas Juan de la Cierva-formación y Juan de la Cierva-incorporación del año 2018.
        Editorial: Agencia Estatal de Investigación. Any Edició: 2018. Mida: 2,19 MB.

CDTI. Horizonte 2020: Guía del participante.
Editorial: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Any Edició: 2014. Mida: 10 MB.

        Fundación Cotec. Mapa del talento en España 2020. [En línia]
        Editorial: Fundación Cotec. Any Edició: 2021

        MICINN. Mujeres e Innovación 2020.
        Editorial: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). Any Edició: 2020. Mida: 2,07 MB.

MICINN. Científicas en cifras 2021.
Editorial: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). Any Edició: 2021. Mida: 2 MB.

MINECO. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).
Editorial: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Any Edició: 2013. Mida: 1,2 MB.

MICINN. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI, 2021-2027).
Editorial: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Any Edició: 2020. Mida: 3,6 MB.

MINECO. Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2017-2020).
Editorial: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Any Edició: 2017. Mida: 902 KB.

 

Europa

European Commission. Horizon 2020 in brief.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2014. Mida: 595 KB.

European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2011. Mida: 91,7 KB.

European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. Impact Assesment Report.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2011. Mida: 1,71 MB.

European Commission. Marie Sklodowska-Curie actions: a pocket guide.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2014. Mida: 5,03 MB.

European Commission. Researchers’ Report 2014: Final Report.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2015. Mida: 3,90 MB.

European Commission. She Figures 2018.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 4,36 MB.


   
Internacional

        UNESCO. Women in Science 2020.
        Editorial: UNESCO. Any Edició: 2020. Mida: 296 KB.