n

Documents - Recursos humans

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2010 fins al 2016. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol i d’Europa. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de cultura i llengua catalanes

Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2015.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2015. Mida: 1,71 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla de Recerca i Innovació 2010-2013.
Editorial:
Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2010. Mida: 16,4 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS 2016-2020).
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2016. Mida: 2,28 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya (2013-2020).
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2013. Mida: 2,06 MB.

Generalitat Valenciana. Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) 2016-2019.
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2016. Mida: 3,14 MB.

Govern de les Illes Balears. Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears (2018-2022).
Editorial: Govern de les Illes Balears. Any Edició: 2019. Mida: 2,33 MB.

 

Estat espanyol

CDTI. Horizonte 2020: Guía del participante.
Editorial: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Any Edició: 2014. Mida: 10 MB.

MINECO. Científicas en cifras 2017.
Editorial: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). Any Edició: 2018. Mida: 8,22 MB.

MINECO. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).
Editorial: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Any Edició: 2013. Mida: 1,2 MB.

MINECO. Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2017-2020).
Editorial: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Any Edició: 2017. Mida: 902 KB.

 

Europa

European Commission. Horizon 2020 in brief.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2014. Mida: 595 KB.

European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2011. Mida: 91,7 KB.

European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. Impact Assesment Report.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2011. Mida: 1,71 MB.

European Commission. Marie Sklodowska-Curie actions: a pocket guide.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2014. Mida: 5,03 MB.

European Commission. Researchers’ Report 2014: Final Report.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2015. Mida: 3,90 MB.

European Commission. She Figures 2018.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2019. Mida: 4,36 MB.