Generalitat de CatalunyaLa Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) ha publicat l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya: any 2019 (dades bàsiques). Aquest document forma part d’una col·lecció d’informes sobre la despesa pública catalana per impulsar activitats d’R+D i d’innovació, que s’actualitza anualment des de l’any 2003.

Les darreres dades publicades indiquen que l’any 2019 continua el procés de recuperació respecte a les baixades de l’anterior crisi econòmica, tot i que encara el finançament es troba per sota dels 955,62 milions d’euros de l’any 2010. Així, per al conjunt de la Generalitat de Catalunya, la variació del 2019 respecte al 2018 suposa un augment del 6,93 %. D’aquesta manera, el finançament d’activitats d’R+D+I, dut a terme l’any 2019 per la Generalitat de Catalunya (departaments i òrgans superiors), és de 860,01 milions d’euros (M€), ja sigui en finançament atorgat a altres institucions o a partir d’activitats pròpies (bàsicament, innovació en serveis públics).

L’esforç pressupostari en R+D+I, calculat com el quocient entre l’import dedicat al finançament de l’R+D+I i el pressupost total executat, és d’un 3,22 % l’any 2019. Pel que fa a la distribució en R+D+I, 799,01 M€ corresponen a R+D i 61 M€ a innovació.

Respecte al finançament dels departaments, tres han cobert el 96,36 % del total: Empresa i Coneixement (64,98 %); Salut (28,49 %); i, per últim, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2,89 %). En relació amb el tipus d’actuacions d’R+D+I finançades, els percentatges són els següents: R+D Fons Generals Universitaris (FGU) (39,84 %); Ajuts i finançament basal a l’R+D+i (34,86 %); R+D+I del sistema públic de salut (23,82 %); i, finalment, R+D+i de la Generalitat de Catalunya (1,48 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya: any 2019 (dades bàsiques) de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), així com l’informe estadístic Finançament d’activitats d’R+D+I, per departaments de la Generalitat de Catalunya (període 1997-2019) que es pot consultar a l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).