Generalitat de CatalunyaLa Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) ha publicat l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2018. Aquest document forma part d’una col·lecció d’informes sobre la despesa pública catalana en impulsar activitats d’R+D i d’innovació, que s’actualitza anualment des de l’any 2003.

Les darreres dades publicades indiquen que l’any 2018 continua el procés de recuperació respecte a les baixades de la darrera crisi econòmica, tot i que encara el finançament es troba per sota dels 955,62 milions d’euros de l’any 2010. Així, per al conjunt de la Generalitat de Catalunya, la variació del 2018 respecte al 2017 suposa un augment de l’1,71 % (cal destacar que el 2018 hi ha hagut pressupostos prorrogats i, per tant, l’increment és menor que el 4,99 % de l’any 2017). D’aquesta manera, el finançament d’activitats d’R+D+I, dut a terme l’any 2018 per la Generalitat de Catalunya (departaments i òrgans superiors), és de 804,27 milions d’euros, ja sigui en finançament atorgat a altres institucions o a partir d’activitats pròpies.

L’esforç pressupostari en R+D+I, calculat com el quocient entre l’import dedicat al finançament de l’R+D+I i el pressupost total executat, és d’un 3,18 % l’any 2018. Pel que fa a la distribució en R+D+I, 747,86 milions d’euros corresponen a R+D i 56,41 milions d’euros a innovació. Respecte al finançament dels departaments, tres n’han cobert el 96,52 % del total: Empresa i Coneixement (63,77 %); Salut (29,37 %); i, per últim, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (3,38 %).

En relació al tipus d’actuacions d’R+D+I finançades, els percentatges són els següents: R+D Fons Generals Universitaris (39,56 %); Ajuts i finançament basal a l’R+D+i (34,93 %); R+D+I del sistema públic de salut (24,10 %); i, finalment, R+D+i de la Generalitat de Catalunya (1,42 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2018 de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), així com l’informe estadístic Finançament d’activitats d’R+D+I, per departaments de la Generalitat de Catalunya (període 1997-2018) que es pot consultar a l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).