Fonts d’informació


 

L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) revisa periòdicament més de 150 fonts d’informació fiables i contrastades (butlletins oficials, estadístiques, memòries, informes, bases de dades, portals web, blogs, xarxes socials, llistes de distribució, etc.).


Entitats

 
Terres de llengua i cultura catalanes


Estat espanyol


Europa


Context

Recursos humans

Recursos econòmics

Recursos materials

Publicacions

 

Terres de llengua i cultura catalanes


Estat espanyol


Europa


Internacional

 


Tesis doctorals

Patents

Convocatòries

Classificacions

Blogs

Observatoris i portals