FAIRsharingEn el marc de la ciència oberta, existeix una gran quantitat de normes per identificar, citar i notificar dades, que són aplicades per milers de bases de dades i repositoris. A la vegada, les normes són adoptades de manera lenta i desigual per part de la comunitat científica o es queden obsoletes ràpidament.

Per tant, FAIRsharing respon a la necessitat d’un servei que millori la informació sobre aquest ecosistema en constant evolució. En concret, es tracta d’un recurs informatiu i educatiu sobre les normes de dades i metadades, interrelacionades amb les bases de dades i les polítiques de dades.

La finalitat de FAIRsharing és guiar als consumidors d’informació perquè descobreixin, seleccionin i utilitzin recursos de confiança, i als productors perquè els seus recursos siguin més accessibles, adoptats i citats.

En funcionament des de l’any 2011, FAIRsharing s’estructura a partir d’una comunitat formada per 76 revistes, entitats finançadores i bases de dades, que és gestionada des del Data Readiness Group de la University of Oxford.

En l’actualitat, FAIRsharing proporciona contingut de qualitat sobre:
– 1.543 normes i estàndards curats manualment des de diverses fonts
– 1.797 bases de dades, descrites segons les directrius de BioDBcore, juntament amb els estàndards utilitzats
– 146 polítiques de preservació, gestió i posada en comú de dades per part d’organismes internacionals de finançament, reguladors i revistes.

Els usuaris poden ser investigadors (quan creen un pla de gestió de dades, alliberen dades o envien un manuscrit a una revista); desenvolupadors de normes i bases de dades (per augmentar la seva visibilitat i reputació); directors i editors de revistes (poden fer recomanacions a la seva comunitat); finançadors i responsables de polítiques de dades (seleccionen els recursos adequats per recomanar a la seva política de dades); bibliotecaris i formadors; i societats i aliances científiques.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de FAIRsharing.