Regional Innovation Scoreboard 2021La Comissió Europea ha publicat l’edició 2021 dels quadres d’indicadors European Innovation Scoreboard (EIS) i Regional Innovation Scoreboard (RIS), amb l’objectiu d’analitzar i comparar el rendiment en innovació a escala estatal i regional.

Cal tenir en compte que els resultats no es comparen entre les edicions a causa de les revisions de les dades. Així, l’edició 2021 presenta sèries temporals que comparen el rendiment des de l’any 2014, basat en les dades més recents. A la vegada, el marc de treball ha incorporat indicadors nous sobre digitalització i sostenibilitat mediambiental per alinear-se millor amb les prioritats polítiques europees.

D’una banda, l’edició actual de l’European Innovation Scoreboard (EIS) proporciona una anàlisi comparativa del rendiment innovador dels 27 països membres de la Unió Europea (UE), així com d’11 països més, a partir de 32 indicadors classificats en 12 dimensions. Així es valoren les fortaleses i febleses dels sistemes nacionals d’innovació i s’ajuda a identificar les àrees de millora.

En la nova edició de l’EIS, el quadre analític constata que els resultats europeus d’innovació segueixen millorant a un ritme estable, amb una convergència creixent entre els països modests i capdavanters de la UE. Des de l’any 2014, els resultats europeus d’innovació han augmentat una mitjana d’un 12,5 %. A més de consultar l’informe global i els perfils dels estats analitzats, l’aplicació Integrated European innovation scoreboard tool permet visualitzar i comparar els perfils nacionals i regionals.

Els països europeus es classifiquen en quatre grups en funció dels resultats mitjans en matèria d’innovació (en ordre descendent): líders en innovació; innovadors forts; innovadors moderats; i innovadors emergents. Suïssa i Suècia es mantenen com a líders en innovació, seguides de Finlàndia, Dinamarca i Bèlgica. També destaquen els creixements elevats (superiors al 25 %) de països com Xipre, Estònia, Grècia, Itàlia i Lituània. L’Estat espanyol es manté dins el grup dels innovadors moderats (com Portugal, Itàlia, Grècia, etc.), però per sota de la mitjana europea.

A escala mundial, la UE supera la Xina, el Brasil, Sud-àfrica, Rússia i l’Índia, però està per sota de Corea del Sud (líder mundial en innovació), el Canadà, Austràlia, els Estats Units d’Amèrica i el Japó.

D’una altra banda, l’edició 2021 del Regional Innovation Scoreboard (RIS) compara 240 regions europees a partir de 21 indicadors. Des de l’any 2014, 225 regions han millorat el seu rendiment innovador. Les regions europees més innovadores són: Estocolm (Suècia); Etelä-Suomi (Finlàndia); Oberbayern (Alemanya); Hovedstaden (Dinamarca); i, per últim, Zuric (Suïssa).

A l’Estat espanyol, Madrid i el País Basc són innovadors forts, mentre que Catalunya i el País Valencià són innovadors moderats. Catalunya ha millorat un 16,9 % des de l’any 2014, mentre que el País Valencià, un 18,3 %. Per la seva banda, les Illes Balears estan classificades com a innovadores emergents, amb una millora d’un 9,9 %.

Per a més informació, podeu consultar l’edició 2021 de l’EIS i del RIS de la Comissió Europea, així com altres entrades sobre innovació publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).