European Innovation CouncilEl programa pilot de l’European Innovation Council (EIC) ha publicat els resultats de les darreres convocatòries Pathfinder i Accelerator. En total, 107 idees innovadores han rebut 344 milions d’euros, amb l’objectiu de transformar els descobriments científics en empreses d’elevat potencial innovador.

Des de l’any 2017, l’EIC dona suport a innovadors, emprenedors, pimes i científics d’alt nivell amb idees empresarials brillants i voluntat d’internacionalització. La fase pilot de l’EIC reuneix els apartats del programa Horizon 2020 que faciliten finançament, assessorament i oportunitats de connexió a projectes empresarials innovadors, d’alt risc i radicalment diferents dels productes, serveis i tecnologies existents al mercat.

La convocatòria EIC Pathfinder (substitueix FET-Open i FET-Proactive) ha finançat 63 idees en fase de recerca amb més de 162 milions d’euros. Aquesta convocatòria cobreix el pas de ser una tecnologia avançada emergent a una de precomercial. Es busca desenvolupar una idea de negoci sòlida i ben orientada perquè esdevingui una nova empresa emergent (start-up) o derivada (spin-off).

Pel que fa a la iniciativa Pathfinder Open, s’han concedit 49 projectes, 23 dels quals tenen participació d’entitats de l’Estat espanyol. Dels 6 projectes coordinats des d’Espanya, 5 són liderats des de Catalunya: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (2 projectes); Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) (1); Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) (1); i Smartwater FFS S.L. (1). De les 24 entitats espanyoles participants (universitats, instituts de recerca i empreses), 7 són catalanes, 4 valencianes i 1 balear.

Respecte a l’instrument Innovation Launchpad, 5 dels 14 projectes atorgats són coordinats per entitats espanyoles, entre les quals s’hi troben el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) (1 projecte) i la Universitat Politècnica de València (UPV) (1 projecte).

D’una altra banda, la convocatòria EIC Accelerator (substitueix SME Instrument) s’adreça a donar suport a empreses amb un alt potencial (principalment pimes), amb finançament i assessorament per desenvolupar i comercialitzar nous productes, serveis i models de negocis. Aquesta fase cobreix des de les tecnologies precomercials fins a la introducció al mercat i pretén salvar l’escletxa del mercat mitjançat el suport a la innovació de risc massa alt per als inversors privats.

Pel que fa a l’instrument actual EIC Accelerator (fase 2b de l’anterior SME Instrument), ofereix un finançament combinat (subvenció i capital) de fins a 17,5 milions per aquelles empreses que vulguin potenciar la seva idea de negoci. L’EIC ha de participar de forma econòmica i personal en l’administració de l’empresa, mitjançant un representant, comptant amb un màxim d’un 25% de les accions. A més del suport financer, s’ofereixen serveis amplis d’assessorament, tutoria i acceleració empresarial.

Ara l’instrument EIC Accelerator ha seleccionat 44 projectes per ser finançats, que representen gairebé 182 milions d’euros per a empreses emergents i pimes innovadores perquè desenvolupin i ampliïn les seves innovacions. Hi ha 7 empreses de l’Estat Espanyol, amb la distribució següent: Catalunya (2 empreses); Madrid (2); el País Basc (1); Navarra (1); i Galícia (1).

Per a més informació, podeu consultar els resultats de les darreres convocatòries Pathfinder i Accelerator del programa pilot de l’European Innovation Council (EIC).