L’organització sense finalitat de lucre ORCID (Open Researcher and Contributor ID) ha publicat l’estudi ORCID Community Survey. Selected findings and analysis, en forma d’enquesta en línia, duta a terme entre el maig i el juliol del 2017. L’ORCID va ser creat l’any 2009 amb l’objectiu de resoldre el problema de l’ambigüitat dels autors en la comunicació acadèmica. En aquest sentit, ofereix un sistema per a la identificació inequívoca dels autors de publicacions científiques (IDs) i alhora esdevé una eina per al registre de les seves dades i treballs, afavorint la seva compartició.

Actualment, ORCID conté 4,06 milions d’IDs  registrades, de les quals 1,12 són educatives. Els rols professionals dels usuaris d’ORCID bàsicament són: investigadors individuals; organitzacions implicades en la investigació; universitats; laboratoris; empreses de recerca comercials; editors; oficines de patents; dipòsits de dades, societats professionals; entre d’altres.

L’informe en qüestió se centra principalment en la conscienciació i l’adopció de l’ORCID en tots els nivells de carrera, regions geogràfiques i disciplines, a més de proporcionar comparacions amb els resultats de l’estudi de l’any 2015. En aquest marc, es detecta una major consciència d’ORCID i dels missatges clau de l’organització (més d’un 50 % en alguns casos), la qual cosa demostra una millora de les comunicacions en aquests últims dos anys.

L’enquesta també mostra que entre les raons per registrar-s’hi, el 54,6 % dels enquestats ho van fer perquè el seu editor (544), finançador (227) o institució (233) requerien un ID d’autor. Altres motius van ser vincular totes les seves publicacions sota un identificador comú i facilitar als lectors la recerca del seu treball.

Cada vegada hi ha més enquestats que afegeixen dades al seu registre d’ORCID en totes les categories, sent l’educació, l’àrea de major creixement, amb un 16,9 % d’augment. Només el 10,3 % dels enquestats, el 2017, van indicar que no utilitzen el seu ID d’ORCID, en comparació amb el 25,6 %, l’any 2015. Les àrees capdavanteres amb més usuaris són Arts i humanitats; Química; Ciències de la vida i Ciències socials. Els fluxos de treball de publicacions segueix sent el cas d’ús més comú.

Pel que fa al nivell d’actualització dels perfils, el 40 % dels enquestats utilitza l’actualització automàtica de CrossRef i/o DataCite per actualitzar-lo, i el 66 % dels enquestats han emplenat manualment almenys alguns elements dels seus registres d’ORCID.

El 85,9 % dels enquestats està d’acord en què requerir l’ús de les IDs és beneficiós per a la comunitat científica mundial, en comparació amb el 72,2 % dels enquestats el 2015. Per acabar, l’any 2017, el 83,1 % dels enquestats estan d’acord o totalment d’acord, en què ORCID és essencial, davant del 48,8 %  de l’any 2015. Els cinc principals atributs associats a ORCID són: obert; global; eficient; fàcil d’usar; i essencial.

Per a més informació podeu consultar l’estudi ORCID Community Survey. Selected findings and analysis.