El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) ha publicat la 8a versió de l’estudi Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2014-2018). L’objectiu és comprovar l’abast de Google Scholar Metrics (GSM) respecte a les revistes científiques de l’Estat espanyol, a més d’oferir una eina bibliomètrica per a l’avaluació de revistes.

L’estudi presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSMper camps científics i disciplines, i ordenades segons l’Índex H, que és l’indicador bibliomètric adoptat per Google. Els dos criteris d’inclusió de les revistes són: haver publicat més de 100 treballs en el període 2014-2018, i tenir, com a mínim, una citació. Enguany, s’han identificat 1.448 revistes, la qual cosa significa un rècord històric des que Google va presentar el GSM l’any 2012. Per camp de coneixement, 891 són revistes de ciències socials, 531 d’art i humanitats, 205 de ciències de la salut i 203 de ciències naturals i enginyeries (cal tenir en compte que una revista pot estar classificada en més d’un camp).

El nombre de revistes científiques espanyoles ha augmentat significativament respecte a l’edició anterior (1.347 publicacions en el període 2013-2017). Segons els autors de l’estudi, si es compara l’abast de revistes espanyoles del GSM amb els índexs tradicionals de mesura d’impacte de revistes mitjançant el recompte de citacions, es constata que s’indexa gairebé el triple de revistes (571) que l’SCImago Journal & Country Rank (Scopus) i deu vegades més (126) que el Journal Citation Reports (Web of Science).

Per a més informació, podeu consultar l’estudi Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2014-2018), així com altres entrades sobre bibliometria publicades en aquest blog.