El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) ha publicat la 7a versió de l’estudi Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2013-2017). L’objectiu és comprovar l’abast de Google Scholar Metrics (GSM) respecte a les revistes científiques de l’Estat espanyol, a més d’oferir una eina bibliomètrica per a l’avaluació de revistes.

L’estudi presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSMper camps científics i disciplines, i ordenades segons l’Índex H, que és l’indicador bibliomètric adoptat per Google. Els dos criteris d’inclusió de les revistes són: haver publicat més de 100 treballs en el període 2013-2017, i tenir, com a mínim, una citació. Enguany, s’han identificat 1.347 revistes, la qual cosa significa un rècord històric des que Google va presentar el GSM l’any 2012. Per camp de coneixement, 757 són revistes de ciències socials, 372 d’art i humanitats, 188 de ciències de la salut i 139 de ciències naturals i enginyeries (cal tenir en compte que una revista pot estar classificada en més d’un camp).

El nombre de revistes científiques espanyoles ha incrementat considerablement respecte a l’edició anterior (599 publicacions en el període 2012-2016). Segons els autors de l’estudi, si es compara l’abast de revistes espanyoles del GSM amb els índexs tradicionals de mesura d’impacte de revistes mitjançant el recompte de citacions, es constata que s’indexa més del doble de revistes (547) que l’SCImago Journal & Country Rank (Scopus) i deu vegades més (120) que el Journal Citation Reports (Web of Science).

Per a més informació, podeu consultar l’estudi Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2013-2017), així com altres entrades sobre bibliometria publicades en aquest blog.