EC3El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) ha publicat la 6a versió de l’estudi Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2012-2016). L’objectiu és comprovar l’abast de Google Scholar Metrics (GSM) respecte a les revistes científiques de l’Estat espanyol, a més oferir una eina bibliomètrica per a l’avaluació de revistes.

L’estudi presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSM, per camps científics i disciplines, i ordenades segons l’Índex H. Els dos criteris d’inclusió de les revistes són: haver publicat més de 100 treballs en el període 2012-2016, i tenir, com a mínim, una citació. En total, s’han identificat 599 revistes, de les quals 323 són de ciències socials, 201 d’art i humanitats, 134 de ciències de la salut i 64 de ciències naturals i enginyeries (cal tenir en compte que una revista pot estar classificada en més d’un camp).

El nombre de revistes científiques espanyoles ha baixat considerablement respecte a l’edició anterior (1.101 publicacions en el període 2011-2015) perquè moltes de les revistes han deixat de ser visibles per a Google Scholar. Segons els autors de l’estudi bibliomètric, aquest fet és degut a canvis en els criteris d’indexació del motor de cerca acadèmic que han afectat al portal bibliogràfic Dialnet. Aquesta incidència provoca problemes de visibilitat de nombroses revistes científiques de l’Estat espanyol, però es troba en vies de solució.

Per a més informació, podeu consultar l’estudi Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2012-2016), així com altres entrades sobre bibliometria publicades en aquest blog.