Análisis de la producción científica de la colaboración entre Reino Unido y España. 2005-2014La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’estudi bibliomètric Análisis de la producción científica en colaboración entre España y Reino Unido. 2005-2014. Es tracta d’una anàlisi mètrica sobre la producció científica fruit de la col·laboració científica entre l’Estat espanyol (10è país en producció científica a escala mundial) i el Regne Unit (3r país). En aquest sentit, la col·laboració científica internacional segueix augmentant i es constata que les publicacions conjuntes milloren els indicadors de qualitat de les publicacions per separat.

La font d’informació que s’ha utilitzat és la base de dades Scopus (Elsevier), i es tenen en compte els articles, les revisions i les actes de les principals conferències científiques. També es proporcionen els principals indicadors bibliomètrics de cada país i de la seva col·laboració internacional.

El Regne Unit és el segon soci científic d’Espanya, i Espanya representa el vuitè soci del Regne Unit. En el període 2005-2014, el nombre de documents en col·laboració entre ambdós països és de 47.537 publicacions, amb un augment considerable d’un 71 % en el període 2010-2014 respecte al quinquenni anterior.

Les publicacions d’excel·lència (situades entre el 10 % més citat) van créixer un 86 % en el quinquenni 2010-2014. Així, la taxa d’excel·lència de les publicacions en col·laboració arriba al 27,3 % (any 2014), mentre que individualment és d’un 13,4 % a l’Estat espanyol i d’un 16,5 % del Regne Unit. Així mateix, l’Impacte Normalitzat (IN) de les publicacions en col·laboració (2,89, l’any 2014) és molt superior a les publicacions per separat (1,31 a Espanya i 1,57 al Regne Unit).

Les tres àrees amb una col·laboració més gran són (per ordre): Medicina; Física i Astronomia; i, per últim, Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular. També s’analitzen les institucions més actives en col·laboració a cada àrea temàtica, amb una presència considerable d’universitats catalanes i valencianes.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’estudi Análisis de la producción científica en colaboración entre España y Reino Unido. 2005-2014, publicat per la FECYT.