Col·laboració científica España Alemania 2005-2014La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’estudi bibliomètric Análisis de la producción científica de la colaboración entre España y Alemania. 2005-2014. Es tracta d’una anàlisi mètrica sobre la producció científica fruit de la col·laboració científica entre l’Estat espanyol (10è país en producció científica a escala mundial) i Alemanya (4t país). En aquest sentit, la col·laboració científica internacional segueix augmentant i es constata que les publicacions conjuntes milloren els indicadors de qualitat de les publicacions per separat.

La font d’informació que s’ha utilitzat és la base de dades Scopus (Elsevier), i es tenen en compte els articles, les revisions i les actes de les principals conferències científiques. També es proporcionen els principals indicadors bibliomètrics de cada país i de la seva col·laboració.

Alemanya és el tercer soci científic d’Espanya (els dos primers són els Estats Units d’Amèrica i el Regne Unit), i Espanya representa el setè soci d’Alemanya. En el període 2005-2014, el nombre de documents en col·laboració entre ambdós països és de 41.679 publicacions, amb un augment considerable d’un 74 % en el període 2010-2014 respecte al quinquenni anterior.

Les publicacions d’excel·lència (situades entre el 10 % més citat) van créixer un 82 % en el quinquenni 2010-2014. Així, la taxa d’excel·lència de les publicacions en col·laboració arriba al 27,7 % (2014), mentre que individualment és d’un 13,4 % a l’Estat espanyol i d’un 14,8 % a Alemanya. Així mateix, l’Impacte Normalitzat (IN) de les publicacions en col·laboració (2,92, l’any 2014) és molt superior a les publicacions per separat (1,31 a Espanya i 1,43 a Alemanya).

Les tres àrees amb una col·laboració més gran són Física i Astronomia, Medicina i, per últim, Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular. També s’analitzen les institucions més actives en col·laboració a cada àrea temàtica, amb una presència considerable d’universitats catalanes i valencianes, a més de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), diversos centres de recerca CERCA i alguna institució sanitària.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’estudi Análisis de la producción científica de la colaboración entre España y Alemania. 2005-2014, publicat per la FECYT.