Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI, 2021-2027)Recentment, s’ha aprovat el document de l’Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI, 2021-2027), l’instrument bàsic per consolidar i potenciar el sistema de ciència, tecnologia i innovació de l’Estat espanyol en els set anys vinents. Es tracta del marc estatal de referència plurianual en matèria de foment de la recerca científica, tècnica i d’innovació.

La finalitat és crear, d’acord amb un sistema sòlid de generació de nou coneixement, un teixit productiu, basat en les fortaleses actuals, més innovador i dinàmic. Això permetrà augmentar la competitivitat, la generació d’ocupació de qualitat i la sostenibilitat del sistema social.

Els objectius bàsics de l’estratègia són: a) afrontar les prioritats del nostre entorn; b) fomentar l’R+D+I i la seva transferència; c) desenvolupar, atraure i retenir talent; i, per últim, d) catalitzar la innovació i el lideratge empresarial.

Un dels objectius principals és fomentar la inversió privada en R+D per assolir el 2,12% del Producte Interior Brut (PIB) l’any 2027 en inversió global en R+D (la darrera dada disponible correspon a l’1,24% de l’any 2018). Això es considera imprescindible després d’una dècada de contracció pressupostària i dificultats administratives.

El document també inclou activitats específicament dirigides a solucionar els problemes causats per la COVID-19, i a potenciar la ciència i la innovació com una eina per a la reconstrucció social, econòmica i industrial.

Entre les principals novetats i prioritats s’inclou el disseny d’un itinerari científic i tecnològic d’accés al sistema d’R+D+I equiparable al d’altres països europeus. En aquest sentit, s’expressa la necessitat d’augmentar la capacitat per atreure, recuperar i retenir talent.

Un altre dels objectius principals és la potenciació d’una col·laboració publicoprivada que permeti afavorir la transferència de coneixement i desenvolupar vincles entre ciència i empreses, a través de la comprensió mútua de necessitats i objectius.

Avançar en la flexibilització de la gestió administrativa, impulsar la ciència oberta, i aplicar el principi d’igualtat real entre dones i homes a l’R+D+I, són altres objectius importants d’aquesta estratègia.

Pel que fa als sectors estratègics que s’hi defineixen, són els següents: salut; cultura, creativitat i societat inclusiva; seguretat per a la societat; món digital, indústria, espai i defensa; clima, energia i mobilitat; i, finalment, alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient.

Per últim, l’estratègia canvia el seu marc temporal de vuit a set anys per facilitar l’articulació de la política nacional d’R+D+I amb les polítiques de la Unió Europea (UE), especialment amb el programa marc de recerca i innovació Horizon Europe (2021-2027). A més, es defensa la inclusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides entre les prioritats i objectius d’R+D+I.

Per a més informació, podeu consultar l’Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI, 2021-2027), així com la nota de premsa publicada pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).